19 maj 2016 06:00

19 maj 2016 06:00

De borde inte få gå lösa

ÅLDRINGSRÅNEN

Allvarligt. Tingsrätten har beslutat att inte häkta två ungdomar på grund av deras ringa ålder, trots att de begått flera allvarliga brott. Men de stölder i form av rån, som de utsatt två äldre kvinnor för, är så allvarligt att de borde sitta inne istället för att gå lösa. Risken finns att de begår ytterligare brott.

Äldre människor skall kunna vistas ute utan att riskera att bli rånade av ouppfostrade ungdomar. De visar en sådan bristande respekt för äldre människor och har en människosyn som inte hör hemma i en rättsstat.

Jag vill rikta ett stort tack till Polisen, som på ett snabbt och effektivt sätt lyckats fånga och lagföra dessa brottslingar så här snabbt.

Nu ankommer det på domstolen att också besluta om en lämplig påföljd, så att andra inte utsätts för samma brott igen. Åldern har ingen betydelse. Det är brottet som skall lagföras med fängelse som bästa påföljd och där brottsbalken föreskriver lägst ett år och upp till sex år.

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

Äldre människor skall kunna vistas ute utan att riskera att bli rånade av ouppfostrade ungdomar. De visar en sådan bristande respekt för äldre människor och har en människosyn som inte hör hemma i en rättsstat.

Jag vill rikta ett stort tack till Polisen, som på ett snabbt och effektivt sätt lyckats fånga och lagföra dessa brottslingar så här snabbt.

Nu ankommer det på domstolen att också besluta om en lämplig påföljd, så att andra inte utsätts för samma brott igen. Åldern har ingen betydelse. Det är brottet som skall lagföras med fängelse som bästa påföljd och där brottsbalken föreskriver lägst ett år och upp till sex år.

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.