19 maj 2016 06:00

19 maj 2016 06:00

Ställ p-automater inne i sjukhuset

SJUKHUSPARKERINGEN

Varför placeras inte parkeringsautomaten inne i sjukhuset? Om det på grund av yttre faktorer är så svårt att läsa m.m. Placera parkeringsautomaten där man kan kontrollera just ljusförhållandena m.m.

Tydligen får man ingen biljett att placera i bilen, då behöver väl inte betalningen ske i bilens direkta närhet. Visst, det finns många vägar in i fastigheten men låt några automater stå kvar ute, huvudparten av alla besökare går genom stora entrén.

Sen ställer jag mig mycket tveksam till varför tar man betalt överhuvudtaget, delvis av besökare men framför allt; varför ska personal betala? Kom inte med floskeln om ”marknadsläge” o.s.v. Det är ingen nöjesparkering på KSS. Hur skulle ”tonerna” låta om t.ex. en ”motorfabrik” i närheten skulle göra samma sak?

För mig verkar det som att avgifterna enbart täcker kontrollapparaten, men jag hoppas att någon kan upplysa oss, gärna via detta insändarmedium!

En som inte parkerar

Tydligen får man ingen biljett att placera i bilen, då behöver väl inte betalningen ske i bilens direkta närhet. Visst, det finns många vägar in i fastigheten men låt några automater stå kvar ute, huvudparten av alla besökare går genom stora entrén.

Sen ställer jag mig mycket tveksam till varför tar man betalt överhuvudtaget, delvis av besökare men framför allt; varför ska personal betala? Kom inte med floskeln om ”marknadsläge” o.s.v. Det är ingen nöjesparkering på KSS. Hur skulle ”tonerna” låta om t.ex. en ”motorfabrik” i närheten skulle göra samma sak?

För mig verkar det som att avgifterna enbart täcker kontrollapparaten, men jag hoppas att någon kan upplysa oss, gärna via detta insändarmedium!

En som inte parkerar

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.