20 maj 2016 06:00

20 maj 2016 06:00

Bättre sänka skatten

Replik.:

Kent Rhodin (SLA 17/5), du är ganska ensam om dina åsikter angående hur bostadsbristen skall lösas. De flesta ekonomerna i detta land är ganska eniga om att rörligheten på bostadsmarknaden skulle öka om reavinsten vid försäljning sänktes eller avskaffades helt. Många äldre vägrar att flytta från för stora bostäder på grund av reavinstskatten. En ökning av beskattningen skulle betyda att ytterligare bostadsyta förblev oanvänd. Dessutom skulle en höjd beskattning knappast innebära lägre priser, snarare tvärtom.

Vitus

Kent Rhodin (SLA 17/5), du är ganska ensam om dina åsikter angående hur bostadsbristen skall lösas. De flesta ekonomerna i detta land är ganska eniga om att rörligheten på bostadsmarknaden skulle öka om reavinsten vid försäljning sänktes eller avskaffades helt. Många äldre vägrar att flytta från för stora bostäder på grund av reavinstskatten. En ökning av beskattningen skulle betyda att ytterligare bostadsyta förblev oanvänd. Dessutom skulle en höjd beskattning knappast innebära lägre priser, snarare tvärtom.

Vitus

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.