20 maj 2016 06:00

20 maj 2016 06:00

Skövdes äldre har inte hamnat i skuggan

Äldreomsorgen:

I den mest expansiva budgetutveckling som skett under vår tid i kommunfullmäktige är våra äldre också i fokus. I budgeten satsas ytterligare åtta miljoner på hemvården. Det är det behov som föreligger i samband med att personer 65 år och äldre ökar med cirka 200 personer per år och att LOV, den alternativa vården, nu har en fjärdedel av hemvården. Ledarskapet för vården förstärks.

Omställningen till trygghetsboende som är så eftertraktat av våra äldre pågår systematiskt. Den samverkan som sker med primärvård och Skaraborgs Sjukhus ger nya möjligheter. Multisjuka äldre får läkarbesök i hemmet och slipper åka in och ut på akuten. Framtidens sjukvård kommer att utvecklas än mer i närsjukvårdskoncept. Detta ger trygghet och lovordas av anhöriga, som ofta bär ett stort ansvar. Anhörigstödet fortsätter i budgeten med ytterligare 500 000 permanent tillskott.

För personer med funktionsnedsättning tillförs tre miljoner i budgeten. Samtidigt kommer en Tillgänglighetsdatabas att upprättas för en kostnad av 200 000 kronor. Det ska vara lätt för en person med funktionsnedsättning att veta vilka områden, offentliga byggnader, fritidsplatser o.s.v. som är tillgängliga. Och inte minst tillskapas sysselsättningskoordinator som kan stödja funktionsnedsatta.

Planer på nya gruppbostäder finns med liksom nytt äldreboende Ekedal som ska påbörjas 2019. Och Kommunala Pensionärsrådet får utöver 550 000 till föreningsstöd ytterligare 70 000 kronor för att stimulera flera föreningar att vara med.

Våra äldre har i högsta grad bidragit till den goda ekonomi Skövde har idag. Låt oss aldrig glömma det.

Ulla-Britt Hagström (L)

ordförande Kommunala Pensionärsrådet och Rådet för Funktionshinderfrågor

I den mest expansiva budgetutveckling som skett under vår tid i kommunfullmäktige är våra äldre också i fokus. I budgeten satsas ytterligare åtta miljoner på hemvården. Det är det behov som föreligger i samband med att personer 65 år och äldre ökar med cirka 200 personer per år och att LOV, den alternativa vården, nu har en fjärdedel av hemvården. Ledarskapet för vården förstärks.

Omställningen till trygghetsboende som är så eftertraktat av våra äldre pågår systematiskt. Den samverkan som sker med primärvård och Skaraborgs Sjukhus ger nya möjligheter. Multisjuka äldre får läkarbesök i hemmet och slipper åka in och ut på akuten. Framtidens sjukvård kommer att utvecklas än mer i närsjukvårdskoncept. Detta ger trygghet och lovordas av anhöriga, som ofta bär ett stort ansvar. Anhörigstödet fortsätter i budgeten med ytterligare 500 000 permanent tillskott.

För personer med funktionsnedsättning tillförs tre miljoner i budgeten. Samtidigt kommer en Tillgänglighetsdatabas att upprättas för en kostnad av 200 000 kronor. Det ska vara lätt för en person med funktionsnedsättning att veta vilka områden, offentliga byggnader, fritidsplatser o.s.v. som är tillgängliga. Och inte minst tillskapas sysselsättningskoordinator som kan stödja funktionsnedsatta.

Planer på nya gruppbostäder finns med liksom nytt äldreboende Ekedal som ska påbörjas 2019. Och Kommunala Pensionärsrådet får utöver 550 000 till föreningsstöd ytterligare 70 000 kronor för att stimulera flera föreningar att vara med.

Våra äldre har i högsta grad bidragit till den goda ekonomi Skövde har idag. Låt oss aldrig glömma det.

Ulla-Britt Hagström (L)

ordförande Kommunala Pensionärsrådet och Rådet för Funktionshinderfrågor

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.