20 maj 2016 06:00

20 maj 2016 06:00

Var ska vi placera våra barn?

Förskolor:

Återigen har tråkig information nått fram till oss föräldrar med barn boende i Ekängen, Dälderna och Hasselbacken. Denna gång handlar det om förskolorna i området och att paviljongerna som nu finns uppställda på Ekängens och Ekebackens förskola kommer att tas bort under nästa år för att byggloven går ut.

För att minska antalet barn på dessa förskolor, som behövs göras i och med borttagningen av paviljongerna, kommer det vara intagningsstopp på dessa förskolor under ett års tid och kommunen hänvisar till att det byggs nya förskolor i Skövde där barnen istället kan gå.

Det har redan innan detta varit svårt att få en plats på förskolorna i närområdet. Frågan blir då var vi ska placera våra barn som behöver en plats under de kommande åren? Vi önskar få en plats i närheten av där vi bor och inte behöva åka genom hela stan. Vad vi vet byggs inga nya förskolor i området. Den vi känner till är Ekedal och den ligger inte nära vårt område.

Skövde kommun fortsätter att växa och det hade varit på sin plats med utökade platser och eventuellt en ny förskola och skola i det aktuella området istället för indragna platser och intagningsstopp. I SLA 17/5, angående att högstadiet på Rydskolan åter ska öppna, säger Paula Bäckman (C) att ”det handlar om att ha respekt för att beslut fattas vid olika tidpunkter med den vetskap man har då och att man måste vara flexibel”. Situationen med för få förskole- och skolplatser har man känt till under en längre tid med tanke på den ökade befolkningen i kommunen. Detta borde man därför kunnat förutspå och haft bra lösningar på tidigare.

Återigen är situationen för oss föräldrar med barn i området oroande. Sedan tidigare har många barn i området fått en garanterad skolplats på Rydskolan och inte på Käpplundaskolan som är den närmsta skolan. Nu kommer vi troligtvis inte heller få förskoleplacering i närområdet. Tyvärr känns det som att man valt att bosätta sig i ”fel” område. Frågan är om Skövde är en kommun man vill vara bosatt i överhuvudtaget om det ska fortsätta på det här sättet.

Besvikna på kommunen

Återigen har tråkig information nått fram till oss föräldrar med barn boende i Ekängen, Dälderna och Hasselbacken. Denna gång handlar det om förskolorna i området och att paviljongerna som nu finns uppställda på Ekängens och Ekebackens förskola kommer att tas bort under nästa år för att byggloven går ut.

För att minska antalet barn på dessa förskolor, som behövs göras i och med borttagningen av paviljongerna, kommer det vara intagningsstopp på dessa förskolor under ett års tid och kommunen hänvisar till att det byggs nya förskolor i Skövde där barnen istället kan gå.

Det har redan innan detta varit svårt att få en plats på förskolorna i närområdet. Frågan blir då var vi ska placera våra barn som behöver en plats under de kommande åren? Vi önskar få en plats i närheten av där vi bor och inte behöva åka genom hela stan. Vad vi vet byggs inga nya förskolor i området. Den vi känner till är Ekedal och den ligger inte nära vårt område.

Skövde kommun fortsätter att växa och det hade varit på sin plats med utökade platser och eventuellt en ny förskola och skola i det aktuella området istället för indragna platser och intagningsstopp. I SLA 17/5, angående att högstadiet på Rydskolan åter ska öppna, säger Paula Bäckman (C) att ”det handlar om att ha respekt för att beslut fattas vid olika tidpunkter med den vetskap man har då och att man måste vara flexibel”. Situationen med för få förskole- och skolplatser har man känt till under en längre tid med tanke på den ökade befolkningen i kommunen. Detta borde man därför kunnat förutspå och haft bra lösningar på tidigare.

Återigen är situationen för oss föräldrar med barn i området oroande. Sedan tidigare har många barn i området fått en garanterad skolplats på Rydskolan och inte på Käpplundaskolan som är den närmsta skolan. Nu kommer vi troligtvis inte heller få förskoleplacering i närområdet. Tyvärr känns det som att man valt att bosätta sig i ”fel” område. Frågan är om Skövde är en kommun man vill vara bosatt i överhuvudtaget om det ska fortsätta på det här sättet.

Besvikna på kommunen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.