21 maj 2016 06:00

21 maj 2016 06:00

Är bilförare läskunniga?

Trafik:

Ställ frågan till dig själv som bilförare: Läser jag skyltarna? Frågan gäller om flertalet av våra bilförare idag inte är läskunniga?

Jag bor i en liten ort som heter Moholm, genom Moholm går väg 201. Denna väg blir mer och mer belastad med tung trafik, då det blir lite genare att köra till Värmland, Dalsland, Dalarna och Norge norr Oslo, då man kommer sydost ifrån. Trafikverket gör om vägen från 49:an in på väg 200 i Hönsa, och det är ju bra. Men har de gjort någon som helst konsekvensanalys av detta? Och vad är deras åtgärdsplan?

Samhällsföreningen i Moholm har tillskrivit Trafikverket för att få veta ovanstående. Men det är med Trafikverket som många andra verk, man gömmer sig bakom ett telefonnummer och/eller e-mejladress. Vi har tillskrivit dem tre gånger, men endast fått svar på första skrivelsen, ett automatsvar: ”Vi har mottagit er skrivelse och skall försöka komma igen om cirka 8 veckor”. Den tiden har gått, och det blir inte bättre.

Det är hastighetsbegränsning till 40 km/tim från båda infarterna till Moholm på väg 200, men det är ytterst få som håller denna hastighet. Samhällsföreningen tillsammans med NTF gjorde en mätning under en vecka i juni förra året. Det passerade 9 983 fordon, 93 procent körde för fort. Den som körde fortast körde 145 km/tim, god 2:a hade ”bara” 128 km/tim och då vid en tid när det är som mest rörelse. Denna mätning godkänner inte Trafikverket, för de hade inte gjort den ...

Nu har de satt upp flera 40-skyltar på vägen, men ingen bryr sig om detta. Det gäller både yrkestrafik, semestertrafik och privatpersoner. Total nonchalans, de bara gasar vidare som om det var en formel 1-bana. Skall det behöva ske en olycka innan något görs?

Trafikverket menar att inget allvarligt har hänt. Måste detta ske först? Jag/vi trodde att de var för nolltolerans, det är ju vad de hela tiden talar om.

Här behövs större skyltar så att de syns, samt att det behövs gupp, som håller ner hastigheten.

Jag vill inte belasta läsarna med en massa tillbud som har hänt, för vi får vara glada att ingen skadats.

Douglas Pettersson

Moholms Samhällsförening

Jag bor i en liten ort som heter Moholm, genom Moholm går väg 201. Denna väg blir mer och mer belastad med tung trafik, då det blir lite genare att köra till Värmland, Dalsland, Dalarna och Norge norr Oslo, då man kommer sydost ifrån. Trafikverket gör om vägen från 49:an in på väg 200 i Hönsa, och det är ju bra. Men har de gjort någon som helst konsekvensanalys av detta? Och vad är deras åtgärdsplan?

Samhällsföreningen i Moholm har tillskrivit Trafikverket för att få veta ovanstående. Men det är med Trafikverket som många andra verk, man gömmer sig bakom ett telefonnummer och/eller e-mejladress. Vi har tillskrivit dem tre gånger, men endast fått svar på första skrivelsen, ett automatsvar: ”Vi har mottagit er skrivelse och skall försöka komma igen om cirka 8 veckor”. Den tiden har gått, och det blir inte bättre.

Det är hastighetsbegränsning till 40 km/tim från båda infarterna till Moholm på väg 200, men det är ytterst få som håller denna hastighet. Samhällsföreningen tillsammans med NTF gjorde en mätning under en vecka i juni förra året. Det passerade 9 983 fordon, 93 procent körde för fort. Den som körde fortast körde 145 km/tim, god 2:a hade ”bara” 128 km/tim och då vid en tid när det är som mest rörelse. Denna mätning godkänner inte Trafikverket, för de hade inte gjort den ...

Nu har de satt upp flera 40-skyltar på vägen, men ingen bryr sig om detta. Det gäller både yrkestrafik, semestertrafik och privatpersoner. Total nonchalans, de bara gasar vidare som om det var en formel 1-bana. Skall det behöva ske en olycka innan något görs?

Trafikverket menar att inget allvarligt har hänt. Måste detta ske först? Jag/vi trodde att de var för nolltolerans, det är ju vad de hela tiden talar om.

Här behövs större skyltar så att de syns, samt att det behövs gupp, som håller ner hastigheten.

Jag vill inte belasta läsarna med en massa tillbud som har hänt, för vi får vara glada att ingen skadats.

Douglas Pettersson

Moholms Samhällsförening

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.