21 maj 2016 06:00

21 maj 2016 06:00

Det ena utesluter inte det andra

VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

I ett debattinlägg i SLA 17/5 ifrågasätter A Brink, lärarstuderande vid Konstfack, Skövde kommuns arbete kring våldsbejakande extremism. Hon menar att kommunen ensidigt fokuserar på utbildning och att det bästa sättet att arbeta förebyggande är att hindra individer från att sälla sig till våldsbejakande extremistiska miljöer genom att skapa ett samhälle som tillgodoser demokratiska, sociala och mänskliga rättigheter. Inte riktade utbildningar eller extra polisarbete.

Här menar jag att det ena inte behöver utesluta det andra. I policyn, vilken jag hoppas A Brink har läst, tydliggör vi nu kommunens förhållningssätt för arbetet mot våldsbejakande extremism. Utifrån denna policy ska Skövde kommun sedan arbeta fram en handlingsplan. Arbetet berör samtliga verksamheter inom Skövde kommun inklusive majoritetsägda bolag. Den nationella samordnaren mot våldbejakande extremism uppmanar alla kommuner att ta fram konkreta, lokala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism i syfte att arbeta förebyggande med frågan. Vidare menar den nationella samordnaren att arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism blir mer framgångsrikt när lokal samverkan utgår från någon form av strategiskt dokument.

Att ensidigt fokusera på det ena eller det andra ser inte heller jag som något framgångsrikt recept. Skövde kommun arbetar framgångsrikt med demokratifrämjande arbete. Framförallt rörande ungdomar. Något som har uppmärksammats nationellt bland annat av Mucf (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Det nyligen beslutade Barn- och ungdomspolitiska programmet är tillsammans med det Folkhälsopolitiska programmet viktiga hörnstenar även i arbetet mot våldsbejakande extremism.

Att Skövde kommun tillhandahåller en fungerande välfärd och arbetar för att minska individers känsla för utanförskap och frustration ser jag som liberal kommunpolitiker som självklart. Men att sedan utesluta eller minska samarbetet med Polisen, övriga kommuner i Skaraborg, civilsamhället och andra instanser i denna viktiga fråga ser jag däremot som olyckligt och fel.

Petter Fahlström (L)

kommunfullmäktigeledamot

Här menar jag att det ena inte behöver utesluta det andra. I policyn, vilken jag hoppas A Brink har läst, tydliggör vi nu kommunens förhållningssätt för arbetet mot våldsbejakande extremism. Utifrån denna policy ska Skövde kommun sedan arbeta fram en handlingsplan. Arbetet berör samtliga verksamheter inom Skövde kommun inklusive majoritetsägda bolag. Den nationella samordnaren mot våldbejakande extremism uppmanar alla kommuner att ta fram konkreta, lokala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism i syfte att arbeta förebyggande med frågan. Vidare menar den nationella samordnaren att arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism blir mer framgångsrikt när lokal samverkan utgår från någon form av strategiskt dokument.

Att ensidigt fokusera på det ena eller det andra ser inte heller jag som något framgångsrikt recept. Skövde kommun arbetar framgångsrikt med demokratifrämjande arbete. Framförallt rörande ungdomar. Något som har uppmärksammats nationellt bland annat av Mucf (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Det nyligen beslutade Barn- och ungdomspolitiska programmet är tillsammans med det Folkhälsopolitiska programmet viktiga hörnstenar även i arbetet mot våldsbejakande extremism.

Att Skövde kommun tillhandahåller en fungerande välfärd och arbetar för att minska individers känsla för utanförskap och frustration ser jag som liberal kommunpolitiker som självklart. Men att sedan utesluta eller minska samarbetet med Polisen, övriga kommuner i Skaraborg, civilsamhället och andra instanser i denna viktiga fråga ser jag däremot som olyckligt och fel.

Petter Fahlström (L)

kommunfullmäktigeledamot

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.