21 maj 2016 06:00

21 maj 2016 06:00

Närsjukvårdscentrum som ska ge mervärde

Debatt:

I nästa vecka kommer beslut tas om att utveckla Mariestads sjukhus till ett närsjukvårdscentrum, som ska ge mervärde för invånarna i norra Skaraborg. Här ska fortsatt kunna erbjudas vård som tar sig an tillstånd som är vanligt förekommande, är ofta återkommande för individen samt samhällsekonomiskt rimligt och kompetensmässigt möjligt att driva lokalt. En politisk styrgrupp tillsätts med representanter från regionen och kommunerna i norra Skaraborg, för att gemensamt forma närsjukvårdscentrum i Mariestad.

Politiken bör ha en gemensam målbild hur framtidens hälso- och sjukvård ska formas. Detta är allt för viktiga frågor att vara politiskt osams omkring. Vi måste ta hand om de resurser vi har på bästa sätt och använda dem optimalt, och agera pragmatiskt för att vinna förtroende och förståelse hos invånarna för att man ska känna sig trygg med den vård som kommer att finnas.

Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden är angelägen att få till utveckling av Mariestad. Därför ville inte nämnden släcka lyset för de 16 medicinvårdplatserna. Kompromissen är att omforma platserna till att vara mellanvårdsplatser, en ny vårdform som riktas mot sköra patienter med större omvårdnadsbehov och medicinska insatser som inte kan erbjudas i kommunen, och ett komplement till den specialiserade slutenvården. Mellanvårdsavdelningen ska arbeta gränsöverskridande och i samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård. Mellanvårdsavdelningen blir en del i konceptet Närsjukvårdscentrum för Norra Skaraborg.

Genom förslaget har Grönblå samverkan kunnat få förtroende att utveckla istället för att avveckla. Då är det beklämmande att se uttalanden från Socialdemokraterna som inte gillar vårt förslag, som vill misskreditera för egen politisk vinning. Ena stunden uttalar sig S-företrädare att man vill lägga ned medicinvårdplatserna till varje pris för att spara pengar, och i andra stunden är det andra S-företrädare som vill rädda sjukhuset och inte ha någon förändring alls. Regionstyrelsen, då under socialdemokratisk ledning, tog beslut redan i mars 2013 att Mariestad skulle utvecklas till ett närsjukvårdscentrum, samt att i den nivågruppering som de 10 lokalsjukhusen i regionen indelades i så skulle vårdplatserna redan då plockats bort. Detta skulle genomföras inför 2014 – men inget hände! Socialdemokraterna verkställde inte sitt egna beslut. Vän av ordning kan därför undra vad vill egentligen Socialdemokraterna?

Hade inte nämndens ledning agerat för att hitta en pragmatisk lösning, så hade det inte öppnats några platser alls efter semesteruppehållet. Därför är förslaget om mellanvårdsplatser en bra lösning.

Inom Grönblå samverkan ser vi fram emot ett konstruktivt utvecklingsarbete av Mariestads sjukhus. Hälso- och sjukvård är en mångfacetterad verksamhet och som alltid står under förändring. Det är viktigt att vården har hög kvalité och är patientsäker. Så även i Mariestad.

Gunilla Druve Jansson (C)

ordförande Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Eva-Lott Gram (KD)

1:e vice ordförande Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden

I nästa vecka kommer beslut tas om att utveckla Mariestads sjukhus till ett närsjukvårdscentrum, som ska ge mervärde för invånarna i norra Skaraborg. Här ska fortsatt kunna erbjudas vård som tar sig an tillstånd som är vanligt förekommande, är ofta återkommande för individen samt samhällsekonomiskt rimligt och kompetensmässigt möjligt att driva lokalt. En politisk styrgrupp tillsätts med representanter från regionen och kommunerna i norra Skaraborg, för att gemensamt forma närsjukvårdscentrum i Mariestad.

Politiken bör ha en gemensam målbild hur framtidens hälso- och sjukvård ska formas. Detta är allt för viktiga frågor att vara politiskt osams omkring. Vi måste ta hand om de resurser vi har på bästa sätt och använda dem optimalt, och agera pragmatiskt för att vinna förtroende och förståelse hos invånarna för att man ska känna sig trygg med den vård som kommer att finnas.

Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden är angelägen att få till utveckling av Mariestad. Därför ville inte nämnden släcka lyset för de 16 medicinvårdplatserna. Kompromissen är att omforma platserna till att vara mellanvårdsplatser, en ny vårdform som riktas mot sköra patienter med större omvårdnadsbehov och medicinska insatser som inte kan erbjudas i kommunen, och ett komplement till den specialiserade slutenvården. Mellanvårdsavdelningen ska arbeta gränsöverskridande och i samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård. Mellanvårdsavdelningen blir en del i konceptet Närsjukvårdscentrum för Norra Skaraborg.

Genom förslaget har Grönblå samverkan kunnat få förtroende att utveckla istället för att avveckla. Då är det beklämmande att se uttalanden från Socialdemokraterna som inte gillar vårt förslag, som vill misskreditera för egen politisk vinning. Ena stunden uttalar sig S-företrädare att man vill lägga ned medicinvårdplatserna till varje pris för att spara pengar, och i andra stunden är det andra S-företrädare som vill rädda sjukhuset och inte ha någon förändring alls. Regionstyrelsen, då under socialdemokratisk ledning, tog beslut redan i mars 2013 att Mariestad skulle utvecklas till ett närsjukvårdscentrum, samt att i den nivågruppering som de 10 lokalsjukhusen i regionen indelades i så skulle vårdplatserna redan då plockats bort. Detta skulle genomföras inför 2014 – men inget hände! Socialdemokraterna verkställde inte sitt egna beslut. Vän av ordning kan därför undra vad vill egentligen Socialdemokraterna?

Hade inte nämndens ledning agerat för att hitta en pragmatisk lösning, så hade det inte öppnats några platser alls efter semesteruppehållet. Därför är förslaget om mellanvårdsplatser en bra lösning.

Inom Grönblå samverkan ser vi fram emot ett konstruktivt utvecklingsarbete av Mariestads sjukhus. Hälso- och sjukvård är en mångfacetterad verksamhet och som alltid står under förändring. Det är viktigt att vården har hög kvalité och är patientsäker. Så även i Mariestad.

Gunilla Druve Jansson (C)

ordförande Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Eva-Lott Gram (KD)

1:e vice ordförande Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.