23 maj 2016 06:00

23 maj 2016 06:00

Här har Skövde en unik möjlighet att konkurrera

Billingesatsningen:

Jag är född, uppvuxen och fortfarande bosatt i Skövde och har haft förmånen att få jobba i en verksamhet över hela landet. För mig är det ingen tvekan om att varumärket Billingehus är väldigt starkt och för många utanför Skövde det som man oftast kopplar till Skövde. Jag har också deltagit i och arrangerat nationella konferenser på Billingehus och alltid fått positivt gensvar för det unika läget, naturen och anläggningen i stort d.v.s. hotell, konferens och möjligheterna till aktiviteter i området.

Här har Skövde en unik möjlighet att konkurrera inte bara i konferensbranschen utan naturligtvis som en attraktiv bostadsort och med attraktiva friluftsmöjligheter och idrottsarrangemang. För att kunna göra detta måste man också vårda och utveckla konceptet. Jag har svårt att tänka mig att Next Skövde kan presentera något mer lovande och intressant förslag. För vi är väl överens om att besöksnäringen är viktig för hela Skövde? Den viktigaste frågan borde vara huruvida Skövde kommun med dess innevånare kan vinna något på satsningen, med andra ord huruvida hela investeringen, inklusive de 45 miljonerna, är en bra investering för Skövde som stad.

En del av de argument som använts allmänt mot förslaget och det sätt som företrädare för det socialdemokratiska partiet har förkastat det underlag som ligger till förslaget är i mina ögon märkliga. En person som förekommit flitigt i debatten är en icke Skövdebo som ömmar om våra skattepengar samtidigt som han uppenbarligen driver en stollig kampanj med personliga intressen för att stoppa förslaget. Att insinuera, som Marie Ekman faktiskt gjorde under debatten, vilket hon senare förnekade, att den sakkunskap som uttalat sig skulle ha ändrat sig när han fått betalt, är oseriöst och okunnigt. WSP:s utredning tror man uppenbarligen heller inte på. Det känns tyvärr som S låste sig redan i tidigt skede och att man nu bara försöker hitta skäl att fortsätta motivera sitt tidiga ställningstagande.

Våra politiska företrädare har en viktig uppgift att sörja för vård, omsorg och skola men de har en likvärdig viktig uppgift att skapa goda förutsättningar för boende, rekreation och företagande i alla former. Det är trots detta som genererar arbetstillfällen och därmed inkomster till kommunens finanser.

Jag tror uppriktigt att detta kommer att bli jättebra och jag ser fram emot att fortsätta övertyga människor runt om i landet att Skövde är en jättebra stad att i bo i. Här finns framåtanda, goda förutsättningar för företagsetablering, bra kommunikationer och fantastiska möjligheter till rekreation och idrott.

Jan-Åke Kjellberg

Jag är född, uppvuxen och fortfarande bosatt i Skövde och har haft förmånen att få jobba i en verksamhet över hela landet. För mig är det ingen tvekan om att varumärket Billingehus är väldigt starkt och för många utanför Skövde det som man oftast kopplar till Skövde. Jag har också deltagit i och arrangerat nationella konferenser på Billingehus och alltid fått positivt gensvar för det unika läget, naturen och anläggningen i stort d.v.s. hotell, konferens och möjligheterna till aktiviteter i området.

Här har Skövde en unik möjlighet att konkurrera inte bara i konferensbranschen utan naturligtvis som en attraktiv bostadsort och med attraktiva friluftsmöjligheter och idrottsarrangemang. För att kunna göra detta måste man också vårda och utveckla konceptet. Jag har svårt att tänka mig att Next Skövde kan presentera något mer lovande och intressant förslag. För vi är väl överens om att besöksnäringen är viktig för hela Skövde? Den viktigaste frågan borde vara huruvida Skövde kommun med dess innevånare kan vinna något på satsningen, med andra ord huruvida hela investeringen, inklusive de 45 miljonerna, är en bra investering för Skövde som stad.

En del av de argument som använts allmänt mot förslaget och det sätt som företrädare för det socialdemokratiska partiet har förkastat det underlag som ligger till förslaget är i mina ögon märkliga. En person som förekommit flitigt i debatten är en icke Skövdebo som ömmar om våra skattepengar samtidigt som han uppenbarligen driver en stollig kampanj med personliga intressen för att stoppa förslaget. Att insinuera, som Marie Ekman faktiskt gjorde under debatten, vilket hon senare förnekade, att den sakkunskap som uttalat sig skulle ha ändrat sig när han fått betalt, är oseriöst och okunnigt. WSP:s utredning tror man uppenbarligen heller inte på. Det känns tyvärr som S låste sig redan i tidigt skede och att man nu bara försöker hitta skäl att fortsätta motivera sitt tidiga ställningstagande.

Våra politiska företrädare har en viktig uppgift att sörja för vård, omsorg och skola men de har en likvärdig viktig uppgift att skapa goda förutsättningar för boende, rekreation och företagande i alla former. Det är trots detta som genererar arbetstillfällen och därmed inkomster till kommunens finanser.

Jag tror uppriktigt att detta kommer att bli jättebra och jag ser fram emot att fortsätta övertyga människor runt om i landet att Skövde är en jättebra stad att i bo i. Här finns framåtanda, goda förutsättningar för företagsetablering, bra kommunikationer och fantastiska möjligheter till rekreation och idrott.

Jan-Åke Kjellberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.