23 maj 2016 06:00

23 maj 2016 06:00

Nedläggningen drabbar många

FÅGELVIKSGYMNASIET

Angående nedläggningen av Fågelviksgymnasiet i Tibro.

Jag är Ingvar Aronsson, pensionerad rektor från Rydskolan i Skövde sen 21 år. Det var bland annat jag som startade hemspråksundervisningen i Skövde och presenterade läroplan 1980 i ett tjugotal artiklar i SLA.

När jag slutade 1995 hade jag för avsikt att inte lägga mig i skolfrågor, men när jag träffade två ungdomar från Undenäs på bussen för en vecka sedan, kom jag på andra tankar. De berättade att de genom nedläggningen av Fågelvikskolan har en skolväg till Skövde som tar mellan 1 och 1,5 timmar i båda riktningarna. Det innebär att Undenäselever i fortsättningen måste ha inackordering i Skövde som ett alternativ!

Självfallet är det det fria skolvalet som ställt till det men skolledarna har troligtvis inte gjort tillräckligt i Tibro. Nu drabbas förutom Tibroeleverna också de långväga eleverna från Karsborg och Hjo men också företagarna i Tibro. Fågelviksgymnasiet startade 1974 och kostade bara 60 miljoner varav 40 miljoner var statsbidrag och sporthallen ingick.

Om fem, sex år ökar elevkullarna igen, därför bör man arbeta aktivt för att göra gymnasiet attraktivt igen! Att man kan lägga ner och sedan starta igen har skolstyrelsen i Skövde visat i dagarna genom Rydskolan som lades ner 2011 men som startar på nytt 2017!

Tibros slogan lyder: Vi skapar miljöer som sticker ut!

Det gör man inte utan ett gymnasium!

Nedläggningar av privatgymnasier är inget ovanligt men att lägga ner ett kommunalt gymnasium är unikt i Sverige!

Ingvar Aronsson

Jag är Ingvar Aronsson, pensionerad rektor från Rydskolan i Skövde sen 21 år. Det var bland annat jag som startade hemspråksundervisningen i Skövde och presenterade läroplan 1980 i ett tjugotal artiklar i SLA.

När jag slutade 1995 hade jag för avsikt att inte lägga mig i skolfrågor, men när jag träffade två ungdomar från Undenäs på bussen för en vecka sedan, kom jag på andra tankar. De berättade att de genom nedläggningen av Fågelvikskolan har en skolväg till Skövde som tar mellan 1 och 1,5 timmar i båda riktningarna. Det innebär att Undenäselever i fortsättningen måste ha inackordering i Skövde som ett alternativ!

Självfallet är det det fria skolvalet som ställt till det men skolledarna har troligtvis inte gjort tillräckligt i Tibro. Nu drabbas förutom Tibroeleverna också de långväga eleverna från Karsborg och Hjo men också företagarna i Tibro. Fågelviksgymnasiet startade 1974 och kostade bara 60 miljoner varav 40 miljoner var statsbidrag och sporthallen ingick.

Om fem, sex år ökar elevkullarna igen, därför bör man arbeta aktivt för att göra gymnasiet attraktivt igen! Att man kan lägga ner och sedan starta igen har skolstyrelsen i Skövde visat i dagarna genom Rydskolan som lades ner 2011 men som startar på nytt 2017!

Tibros slogan lyder: Vi skapar miljöer som sticker ut!

Det gör man inte utan ett gymnasium!

Nedläggningar av privatgymnasier är inget ovanligt men att lägga ner ett kommunalt gymnasium är unikt i Sverige!

Ingvar Aronsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.