24 maj 2016 06:00

24 maj 2016 17:19

Satsa på byggnation i trä

Med en ökande befolkning så behöver Sverige öka sitt bostadsbyggande. Enligt boverket behöver det byggas omkring 595 000 bostäder fram till 2025 för att täcka behovet.

En tredjedel av dessa räknar man med ska byggas i storstadsregionerna. Men även på mindre orter kommer det att behövas bostäder. Inte sedan miljonprogrammets tid har det behövts så mycket bostäder som nu. Visste du att ett fyravåningshus i trä lagrar in 150 ton koldioxid? Detta visar forskning från Mittuniversitetet, inget annat material har denna förmåga. Byggnation med trä lagrar in koldioxiden som bundits av det växande träet.

Vi här i Sverige har god tillgång till ett material med betydligt lägre påverkan på klimatet vid framställning än mer traditionella byggmaterial såsom betong och stål. Nämligen vår skogsråvara. Om vi skulle använda den svenska skogen till att bygga bostäder, broar, kontor eller arenor så skulle kolet bindas under lång tid innan det slutligen återvinns som förnybar energi.

Skogsägare i Sverige har sedan 1900-talets början bedrivit ett ansvarsfullt skogsbruk. Att bruka våra skogar på rätt sätt och bygga mer i trä bidrar till att vi kan minska koldioxidutsläppen samtidigt som detta ger Sverige ytterligare en möjlighet att nå sina klimatmål.

Träbyggnadsindustrin är ofta placerad nära skogsråvaran. Om Sverige skulle bygga mer i trä innebär detta i förlängningen också att många nya jobb kan skapas, ofta i regionalpolitiskt känsliga delar av landet. Skogen ger Sverige en win-win situation, den skapar arbeten, bidrar till välfärden och den hjälper till så att Sverige kan nå sina klimatmål –satsa på byggnation i trä!

Peter Tagesson

ledamot LRF västra Götaland

Sofia Kämpe

kommungruppsordförande LRF Karlsborg

Bo Hagström

kommungruppsordförande LRF Gullspång

Wanja Wallemyr

kommungruppsordförande LRF Falköping

En tredjedel av dessa räknar man med ska byggas i storstadsregionerna. Men även på mindre orter kommer det att behövas bostäder. Inte sedan miljonprogrammets tid har det behövts så mycket bostäder som nu. Visste du att ett fyravåningshus i trä lagrar in 150 ton koldioxid? Detta visar forskning från Mittuniversitetet, inget annat material har denna förmåga. Byggnation med trä lagrar in koldioxiden som bundits av det växande träet.

Vi här i Sverige har god tillgång till ett material med betydligt lägre påverkan på klimatet vid framställning än mer traditionella byggmaterial såsom betong och stål. Nämligen vår skogsråvara. Om vi skulle använda den svenska skogen till att bygga bostäder, broar, kontor eller arenor så skulle kolet bindas under lång tid innan det slutligen återvinns som förnybar energi.

Skogsägare i Sverige har sedan 1900-talets början bedrivit ett ansvarsfullt skogsbruk. Att bruka våra skogar på rätt sätt och bygga mer i trä bidrar till att vi kan minska koldioxidutsläppen samtidigt som detta ger Sverige ytterligare en möjlighet att nå sina klimatmål.

Träbyggnadsindustrin är ofta placerad nära skogsråvaran. Om Sverige skulle bygga mer i trä innebär detta i förlängningen också att många nya jobb kan skapas, ofta i regionalpolitiskt känsliga delar av landet. Skogen ger Sverige en win-win situation, den skapar arbeten, bidrar till välfärden och den hjälper till så att Sverige kan nå sina klimatmål –satsa på byggnation i trä!

Peter Tagesson

ledamot LRF västra Götaland

Sofia Kämpe

kommungruppsordförande LRF Karlsborg

Bo Hagström

kommungruppsordförande LRF Gullspång

Wanja Wallemyr

kommungruppsordförande LRF Falköping

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.