24 maj 2016 06:00

24 maj 2016 06:00

Vi satsar på kollektivtrafiken

REGIONEN REGIONRÅD ULRIKA FRICK (MP) ORDFÖRANDE KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN ELISABETH GUSTAVSSON (MP) GRUPPLEDARE MP SKÖVDE

Ödesfråga. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. En av de största källorna till utsläpp är trafiken och för att nå en långsiktigt hållbar utveckling borde fler åka kollektivt.

Grönblå samverkan i Västra Götalandsregionen satsar i sin budget för 2017 stort på kollektivtrafiken. Vi tidigarelägger tåginvesteringar, det handlar om att både köpa in nya tåg och rusta upp järnvägsnätet. När allt fler väljer att åka kollektivt är det viktigt att järnvägsnätet står rustat inför detta. Moderna regioner idag kännetecknas av ett effektivt kollektivtrafiksystem.

Grönblå samverkan sänker även priset på Regionen Runt-kortet och bromsar den generella prisökningstakten i kollektivtrafiken. Nästa år kommer även den av många illa omtyckta ”checkouten” slopas. Det gör skillnad när Miljöpartiet är med och styr.

Birgitta Losman (MP)

Grönblå samverkan i Västra Götalandsregionen satsar i sin budget för 2017 stort på kollektivtrafiken. Vi tidigarelägger tåginvesteringar, det handlar om att både köpa in nya tåg och rusta upp järnvägsnätet. När allt fler väljer att åka kollektivt är det viktigt att järnvägsnätet står rustat inför detta. Moderna regioner idag kännetecknas av ett effektivt kollektivtrafiksystem.

Grönblå samverkan sänker även priset på Regionen Runt-kortet och bromsar den generella prisökningstakten i kollektivtrafiken. Nästa år kommer även den av många illa omtyckta ”checkouten” slopas. Det gör skillnad när Miljöpartiet är med och styr.

Birgitta Losman (MP)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.