25 maj 2016 06:00

25 maj 2016 06:00

Höj kraven för att få bli ställföreträdare

Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare, ÖSFS, är en ideell organisation vars medlemmar huvudsakligen består av gode män och förvaltare.

Som ni säkert uppmärksammat har ÖIS, Överförmyndare i samverkan, varit bevakade av media. Bland annat visades ett inslag på SVT för några veckor sedan där en kvinna i Skara kommun blivit utsatt för ekonomiska oegentligheter av sin ställföreträdare. Där framgick att myndighetens syn på sin roll som tillsynsmyndighet över oss ställföreträdare skulle präglas av en mildare bedömning av eventuella brottsmisstankar med motivering att det annars skulle bli svårare att rekrytera nya ställföreträdare.

Vi kan inte acceptera ett sådant synsätt. Tvärtom vill vi se en snabbare och effektivare utredning om brottsmisstankar. Och de som döms för oredlighet mot huvudman ska skiljas från sitt uppdrag och dömas till skadestånd. Annars minskar anseendet för oss ställföreträdare. Detta skulle vara förödande, då vi har en viktig uppgift att fylla, nämligen att vara ett stöd för samhällets svaga medborgare.

Hur går vi vidare och hur kan vi minska risken för liknande brott i framtiden? En stor del av ansvaret vilar på myndigheterna. I första hand på ÖIS men även på deras tillsynsmyndighet, som är Länsstyrelsen och slutligen Riksrevisionen. Dessa myndigheter måste agera snabbare och eventuellt göra en polisanmälan. Givetvis ska inte någon anses skyldig till brott utan en rättvis behandling.

Ambitionen inom vår förening är att i framtiden förebygga liknande fall, bland annat genom våra medlemsmöten, där vi ofta anlitar föreläsare med sakkunskap. Vi har också två studiecirklar med fortlöpande utbildning för våra medlemmar. Det finns formella krav på en ställföreträdare. Han/hon får inte ha några grava betalningsanmärkningar eller förekomma i belastningsregistret. I övrigt fordras att man är rättrådig, erfaren och myndig.

Vi inom ÖSFS ställer oss positiva till att höja och förtydliga dessa krav för att få vara ställföreträdare. Det skulle höja vår status och stärka vårt anseende. Vi vill också upprätthålla en god relation med ÖIS och politiskt tillsatta överförmyndare, då vi arbetar med samma målsättning. Nämligen att se till huvudmannens bästa i alla lägen.

 

Lennart Svartvik

ordförande i ÖSFS

 

Som ni säkert uppmärksammat har ÖIS, Överförmyndare i samverkan, varit bevakade av media. Bland annat visades ett inslag på SVT för några veckor sedan där en kvinna i Skara kommun blivit utsatt för ekonomiska oegentligheter av sin ställföreträdare. Där framgick att myndighetens syn på sin roll som tillsynsmyndighet över oss ställföreträdare skulle präglas av en mildare bedömning av eventuella brottsmisstankar med motivering att det annars skulle bli svårare att rekrytera nya ställföreträdare.

Vi kan inte acceptera ett sådant synsätt. Tvärtom vill vi se en snabbare och effektivare utredning om brottsmisstankar. Och de som döms för oredlighet mot huvudman ska skiljas från sitt uppdrag och dömas till skadestånd. Annars minskar anseendet för oss ställföreträdare. Detta skulle vara förödande, då vi har en viktig uppgift att fylla, nämligen att vara ett stöd för samhällets svaga medborgare.

Hur går vi vidare och hur kan vi minska risken för liknande brott i framtiden? En stor del av ansvaret vilar på myndigheterna. I första hand på ÖIS men även på deras tillsynsmyndighet, som är Länsstyrelsen och slutligen Riksrevisionen. Dessa myndigheter måste agera snabbare och eventuellt göra en polisanmälan. Givetvis ska inte någon anses skyldig till brott utan en rättvis behandling.

Ambitionen inom vår förening är att i framtiden förebygga liknande fall, bland annat genom våra medlemsmöten, där vi ofta anlitar föreläsare med sakkunskap. Vi har också två studiecirklar med fortlöpande utbildning för våra medlemmar. Det finns formella krav på en ställföreträdare. Han/hon får inte ha några grava betalningsanmärkningar eller förekomma i belastningsregistret. I övrigt fordras att man är rättrådig, erfaren och myndig.

Vi inom ÖSFS ställer oss positiva till att höja och förtydliga dessa krav för att få vara ställföreträdare. Det skulle höja vår status och stärka vårt anseende. Vi vill också upprätthålla en god relation med ÖIS och politiskt tillsatta överförmyndare, då vi arbetar med samma målsättning. Nämligen att se till huvudmannens bästa i alla lägen.

 

Lennart Svartvik

ordförande i ÖSFS

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.