26 maj 2016 06:00

26 maj 2016 06:00

Insatser eller skattesänkningar?

Debattreplik:

Replik till Elisabeth Svantesson och Cecilia Widegren (M), SLA 25/5.

Det går bra för Sverige. Arbetslösheten minskar och ekonomiskt har läget ljusnat markant. Den socialdemokratiskt ledda regeringen arbetar med att ta bort det underskott som Alliansregeringen, där Elisabeth Svantesson ingick, lämnade efter sig. Samtidigt görs satsningar på en rad områden, främst inom arbete, skola, vård och omsorg.

Hösten 2015 hamnade Sverige i en situation med en stor ström av människor på flykt som kom till Sverige. Fokus fick bli att lösa de akuta frågorna för att kunna ta emot dem, tak över huvudet, mat och vård. Totalt kom 163 000 asylsökande till Sverige under 2015. Dubbelt så många som under Balkankrisen 1992.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har drivit fram ett brett spektrum av åtgärder för att hitta lösningar på den extrema situation som uppstod och efterhand börjar nu de olika åtgärderna ge resultat. Vi i Skaraborg har exempelvis kunnat se hur man vid Skaraborgs sjukhus i Skövde lyckosamt rekryterat och validerat läkare från andra länder. Snabbspår har inrättats för att hitta rakare väg till jobb.

Det är lättare att sitta utanför regeringen och komma med krav än att sitta i den och ta ansvar. Här är Elisabeth Svantesson ett lysande exempel. Hon är redan historisk som arbetsmarknadsministern som under sin period inte lade ett enda förslag på riksdagens bord.

Arbetslösheten minskar nu i Sverige. Antalet nya jobb under den socialdemokratiskt ledda regeringen har redan efter ett drygt år sprängt 100 000-strecket. Jobben har kommit alla grupper i samhället till del. Extra positivt är att ungdomsarbetslösheten minskar i landet.

Sverige har stora utmaningar. Att minska arbetslösheten i alla grupper är ett övergripande mål. Det gäller unga, det gäller äldre, det gäller de som varit arbetslösa under lång tid, det gäller de som varit arbetslösa under kort tid, det gäller nyanlända och det gäller de som funnits här under längre tid.

Vi socialdemokrater inser att det krävs insatser. Vi satsar de medlen. Moderaterna föreslår ett ofinansierat sjätte jobbskatteavdrag som försämrar regerings och riksdags möjligheter att vidta åtgärder som kan anta de utmaningar vi har framför oss.

Patrik Björck

riksdagsledamot (S)

ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Skaraborg

Replik till Elisabeth Svantesson och Cecilia Widegren (M), SLA 25/5.

Det går bra för Sverige. Arbetslösheten minskar och ekonomiskt har läget ljusnat markant. Den socialdemokratiskt ledda regeringen arbetar med att ta bort det underskott som Alliansregeringen, där Elisabeth Svantesson ingick, lämnade efter sig. Samtidigt görs satsningar på en rad områden, främst inom arbete, skola, vård och omsorg.

Hösten 2015 hamnade Sverige i en situation med en stor ström av människor på flykt som kom till Sverige. Fokus fick bli att lösa de akuta frågorna för att kunna ta emot dem, tak över huvudet, mat och vård. Totalt kom 163 000 asylsökande till Sverige under 2015. Dubbelt så många som under Balkankrisen 1992.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har drivit fram ett brett spektrum av åtgärder för att hitta lösningar på den extrema situation som uppstod och efterhand börjar nu de olika åtgärderna ge resultat. Vi i Skaraborg har exempelvis kunnat se hur man vid Skaraborgs sjukhus i Skövde lyckosamt rekryterat och validerat läkare från andra länder. Snabbspår har inrättats för att hitta rakare väg till jobb.

Det är lättare att sitta utanför regeringen och komma med krav än att sitta i den och ta ansvar. Här är Elisabeth Svantesson ett lysande exempel. Hon är redan historisk som arbetsmarknadsministern som under sin period inte lade ett enda förslag på riksdagens bord.

Arbetslösheten minskar nu i Sverige. Antalet nya jobb under den socialdemokratiskt ledda regeringen har redan efter ett drygt år sprängt 100 000-strecket. Jobben har kommit alla grupper i samhället till del. Extra positivt är att ungdomsarbetslösheten minskar i landet.

Sverige har stora utmaningar. Att minska arbetslösheten i alla grupper är ett övergripande mål. Det gäller unga, det gäller äldre, det gäller de som varit arbetslösa under lång tid, det gäller de som varit arbetslösa under kort tid, det gäller nyanlända och det gäller de som funnits här under längre tid.

Vi socialdemokrater inser att det krävs insatser. Vi satsar de medlen. Moderaterna föreslår ett ofinansierat sjätte jobbskatteavdrag som försämrar regerings och riksdags möjligheter att vidta åtgärder som kan anta de utmaningar vi har framför oss.

Patrik Björck

riksdagsledamot (S)

ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.