26 maj 2016 06:00

26 maj 2016 06:00

Nu är det nog!

SKATTESMITARE

Avgrunden mellan vanligt folk och de förmögna är djup. Den giriga överklassen har blivit fartblinda av sin egen förträfflighet och vill inte vara med och betala trots att man nyttjar välfärden precis som oss andra.

Just det, höjdarna varnas av Skattemyndighetens generaldirektörer när de ska granskas, det fick vi veta genom Uppdrag Granskning.

I Europa undanhåller de förmögna och bolagen 640 miljarder i undanhållen skatt. 46 miljarder enbart i Sverige. Det är inte klokt. Det är mycket pengar som går förbi vården, förskolan/skolan och åldringsvården. 900 svenskar hade eller har haft obeskattade pengar utomlands.

Nu är det verkligen en avgrund mellan vanligt folk och de här människorna. Vad har en ensam mamma, en åldring som inte kommer in på hemmet eller en undersköterska att sätta emot? De här giriga människorna har totalt tappat färdriktningen. De har blivit fartblinda av sin egen förträfflighet. De skatteplanerar och verkar inte skämmas det minsta. Och de har hjälp av vissa banker, t.ex. Nordea, att placera sina tillgångar i skatteparadis.

Dessa förträffliga personer, stjäl pengar av det allmänna, medan vanliga löntagare jagas för påstått fusk med sjukskrivning, vab-dagar, bostadstillägg medan de rika fuskarna går fria. Inte nog med det, de vill ha barnbidrag, åldrings- och sjukvård, barnen i skolan, men betala vill man inte. När de blir gamla och sjuka kommer de gärna hem för att få hjälp. Är det inte nog nu?

Bengt Sjökvist

Just det, höjdarna varnas av Skattemyndighetens generaldirektörer när de ska granskas, det fick vi veta genom Uppdrag Granskning.

I Europa undanhåller de förmögna och bolagen 640 miljarder i undanhållen skatt. 46 miljarder enbart i Sverige. Det är inte klokt. Det är mycket pengar som går förbi vården, förskolan/skolan och åldringsvården. 900 svenskar hade eller har haft obeskattade pengar utomlands.

Nu är det verkligen en avgrund mellan vanligt folk och de här människorna. Vad har en ensam mamma, en åldring som inte kommer in på hemmet eller en undersköterska att sätta emot? De här giriga människorna har totalt tappat färdriktningen. De har blivit fartblinda av sin egen förträfflighet. De skatteplanerar och verkar inte skämmas det minsta. Och de har hjälp av vissa banker, t.ex. Nordea, att placera sina tillgångar i skatteparadis.

Dessa förträffliga personer, stjäl pengar av det allmänna, medan vanliga löntagare jagas för påstått fusk med sjukskrivning, vab-dagar, bostadstillägg medan de rika fuskarna går fria. Inte nog med det, de vill ha barnbidrag, åldrings- och sjukvård, barnen i skolan, men betala vill man inte. När de blir gamla och sjuka kommer de gärna hem för att få hjälp. Är det inte nog nu?

Bengt Sjökvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.