26 maj 2016 06:00

26 maj 2016 06:00

Pinsamt av majoriteten

Karlsborg:

Efter snart ett och ett halvt års socialmoderat styre i Karlsborg, präglat av maktkoncentration och maktfullkomlighet kan vi nu konstatera att en gräns har passerats. På kommunfullmäktigesammanträdet 2016-04-25 visade det sig att det satt en moderat ersättare på en socialdemokratisk plats. Frågan ställdes av oppositionen hur detta kunde vara möjligt. Denna fråga besvarades inte. Det fanns en socialdemokratisk ersättare på åhörarplats i lokalen men man valde att låta den moderate ersättaren tjänstgöra.

I den folkvalda församling som kommunfullmäktige är kan aldrig en person ersättas av någon från ett annat parti. Detta är ett flagrant brott mot kommunallagen kap. 5, 16 § och helt obegripligt att man låter det ske med tanke på den mångåriga erfarenhet av kommunpolitik som finns bland ledamöterna i majoriteten.

Om detta är ett uttryck av maktfullkomlighet som innebär att man sätter sig över kommunallagen finns det anledning att vara riktigt bekymrad. Det är kommunalfullmäktiges ordförande som har ansvaret för att sammanträdena sker på ett rätt, riktigt och lagligt sätt.

Vi känner inte till att något liknande har skett någon annanstans men även om så skulle vara fallet så kan det bara sammanfattas med ett ord; pinsamt.

Treklöverns (C, L, KD) kommunfullmäktigegrupper

Karlsborg

Efter snart ett och ett halvt års socialmoderat styre i Karlsborg, präglat av maktkoncentration och maktfullkomlighet kan vi nu konstatera att en gräns har passerats. På kommunfullmäktigesammanträdet 2016-04-25 visade det sig att det satt en moderat ersättare på en socialdemokratisk plats. Frågan ställdes av oppositionen hur detta kunde vara möjligt. Denna fråga besvarades inte. Det fanns en socialdemokratisk ersättare på åhörarplats i lokalen men man valde att låta den moderate ersättaren tjänstgöra.

I den folkvalda församling som kommunfullmäktige är kan aldrig en person ersättas av någon från ett annat parti. Detta är ett flagrant brott mot kommunallagen kap. 5, 16 § och helt obegripligt att man låter det ske med tanke på den mångåriga erfarenhet av kommunpolitik som finns bland ledamöterna i majoriteten.

Om detta är ett uttryck av maktfullkomlighet som innebär att man sätter sig över kommunallagen finns det anledning att vara riktigt bekymrad. Det är kommunalfullmäktiges ordförande som har ansvaret för att sammanträdena sker på ett rätt, riktigt och lagligt sätt.

Vi känner inte till att något liknande har skett någon annanstans men även om så skulle vara fallet så kan det bara sammanfattas med ett ord; pinsamt.

Treklöverns (C, L, KD) kommunfullmäktigegrupper

Karlsborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.