27 maj 2016 06:00

27 maj 2016 06:00

En familjepolitik för hela livet

Debatt

Det är populärt att göra en make over, det vill säga att genomgå en stor förändring. Det finns de som menar att Kristdemokraternas politik inte håller i ett modernt samhälle. Att partiet helt enkelt bör lämna sina traditionella frågor och satsa på andra.

Själva gör vi alltså tvärtom. Vi behåller vår identitet, våra principer och menar att ett snabbt förändrat samhälle behöver värden som gäller över tid.

Därför lyfter vi fram familjen. Det finns de som utropar död över familjen och menar att den är otidsenlig som gemenskap i ett modernt samhälle. Själva tror vi precis tvärtom. Det är familjen som håller ihop samhället och den behövs mer än någonsin.

När tilliten bland människorna i allmänhet sviktar måste det finnas relationer som man kan lita på. Familjens band är unika och skapar det grundläggande sociala stöd som är nödvändigt för ett tryggt samhälle.

Ordet familj är svårt att använda för vissa personer då de enbart ser en slags gemenskap framför sig. Vi menar att en familj är en hushållsgemenskap som ser väldigt olika ut för olika människor. Men familjen bygger på band som är speciella. Familj är ett begrepp som håller för hela livet.

Föräldraskap är inget som upphör, det består hela livet oavsett barnens ålder. Även om barnen är vuxna och inte längre lever beroende av sina föräldrar är de ändå en del av familjen. Syskon och syskonbarn, liksom föräldrarnas syskon är också viktiga delar av familjen. Andra kulturer talar mer om släkt, klan eller stam för att beskriva sina viktiga relationer.

Kristdemokraterna värnar barn och unga, liksom man lyfter man fram de äldres situation. Under en valrörelse diskuterar vi mycket med väljarna. Som förtroendevalda gör vi det lika gärna under mandatperioderna men det är tyvärr få föreningar som bjuder in oss till samtal. Men just under valrörelserna så duggar samtalen och debatterna tätt. Då är det ofta unga människor som är intresserade av utformningen av äldreomsorgen. Inte för sin egen skull men de bryr sig om sin farmor eller mormor. Likaså möter vi äldre som ställer frågor om förskolan och barnomsorgen därför att de bryr sig om det uppväxande släktets villkor.

Kristdemokraterna vill stå för en familjepolitik som håller över tid, som omfattar alla åldrar och som ger samhället en stabil grund att bygga vidare på. Det är därför som vi också kallar oss Familjepartiet.

Conny Brännberg (KD)

kommun- och regionpolitiker

Själva gör vi alltså tvärtom. Vi behåller vår identitet, våra principer och menar att ett snabbt förändrat samhälle behöver värden som gäller över tid.

Därför lyfter vi fram familjen. Det finns de som utropar död över familjen och menar att den är otidsenlig som gemenskap i ett modernt samhälle. Själva tror vi precis tvärtom. Det är familjen som håller ihop samhället och den behövs mer än någonsin.

När tilliten bland människorna i allmänhet sviktar måste det finnas relationer som man kan lita på. Familjens band är unika och skapar det grundläggande sociala stöd som är nödvändigt för ett tryggt samhälle.

Ordet familj är svårt att använda för vissa personer då de enbart ser en slags gemenskap framför sig. Vi menar att en familj är en hushållsgemenskap som ser väldigt olika ut för olika människor. Men familjen bygger på band som är speciella. Familj är ett begrepp som håller för hela livet.

Föräldraskap är inget som upphör, det består hela livet oavsett barnens ålder. Även om barnen är vuxna och inte längre lever beroende av sina föräldrar är de ändå en del av familjen. Syskon och syskonbarn, liksom föräldrarnas syskon är också viktiga delar av familjen. Andra kulturer talar mer om släkt, klan eller stam för att beskriva sina viktiga relationer.

Kristdemokraterna värnar barn och unga, liksom man lyfter man fram de äldres situation. Under en valrörelse diskuterar vi mycket med väljarna. Som förtroendevalda gör vi det lika gärna under mandatperioderna men det är tyvärr få föreningar som bjuder in oss till samtal. Men just under valrörelserna så duggar samtalen och debatterna tätt. Då är det ofta unga människor som är intresserade av utformningen av äldreomsorgen. Inte för sin egen skull men de bryr sig om sin farmor eller mormor. Likaså möter vi äldre som ställer frågor om förskolan och barnomsorgen därför att de bryr sig om det uppväxande släktets villkor.

Kristdemokraterna vill stå för en familjepolitik som håller över tid, som omfattar alla åldrar och som ger samhället en stabil grund att bygga vidare på. Det är därför som vi också kallar oss Familjepartiet.

Conny Brännberg (KD)

kommun- och regionpolitiker

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.