27 maj 2016 06:00

27 maj 2016 06:00

Hur många får samma hjälp?

BOENDE FÖR ENSAMKOMMANDE

Angående IVO:s tillsyn på två boenden för ensamkommande (SLA 25/5) ser man klart och tydligt vad som gäller när det handlar om vissa rättigheter i samhället vilket många redan förstått för länge sedan.

Hit kommer personer från krigsdrabbade länder. De får bostad, mat, undervisning m.m. Detta kan väl vara rätt till viss del, men när de klagar både på var de får bo, att maten är dålig, att internetuppkopplingen är dålig och då genast får mat från bättre ställe och förses med mobilsurf i väntan på felfritt internet, då har det gått alldeles för långt!

Hur många av oss skattebetalare som alltid bott i Sverige och drabbas av dessa problem som de har får hjälp omgående med detta?

Äldre personer som får hem matlådor att värma som vill ha ordentlig nylagad mat får nöja sig med det som erbjuds. Vi har också elever som behöver internet för sitt skolarbete som inte alltid fungerar så bra, många har dålig internetuppkoppling. De som bor utanför tätbebyggda områden har både dålig internetuppkoppling och dålig telefonuppkoppling, men vad händer? Ingen hjälp till dessa grupper.

Nu är det hög tid för bestämmande instanser att tänka om och fördela pengarna och rättigheterna mer rättvist!

Skattebetalare utan valfrihet

Hit kommer personer från krigsdrabbade länder. De får bostad, mat, undervisning m.m. Detta kan väl vara rätt till viss del, men när de klagar både på var de får bo, att maten är dålig, att internetuppkopplingen är dålig och då genast får mat från bättre ställe och förses med mobilsurf i väntan på felfritt internet, då har det gått alldeles för långt!

Hur många av oss skattebetalare som alltid bott i Sverige och drabbas av dessa problem som de har får hjälp omgående med detta?

Äldre personer som får hem matlådor att värma som vill ha ordentlig nylagad mat får nöja sig med det som erbjuds. Vi har också elever som behöver internet för sitt skolarbete som inte alltid fungerar så bra, många har dålig internetuppkoppling. De som bor utanför tätbebyggda områden har både dålig internetuppkoppling och dålig telefonuppkoppling, men vad händer? Ingen hjälp till dessa grupper.

Nu är det hög tid för bestämmande instanser att tänka om och fördela pengarna och rättigheterna mer rättvist!

Skattebetalare utan valfrihet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.