27 maj 2016 06:00

27 maj 2016 06:00

Vapenskrot i vårt dricksvatten

Vättern

Det skjuts, och har skjutits, rakt ut i Vättern under lång tid.

Även flyget har tillåtits att använda denna vår dricksvattentäkt till sopstation vid övningar. Nu ska detta utökas.

Inte enbart Skövde kommun, utan de flesta kommuner runt Vättern, tar sitt dricksvatten därifrån. Att då låta dumpning av uttjänt militärmaterial hamna i dricksvattnet känns inte som någon god idé. Ändå är det precis vad som sker.

En sak som borde inträffa är utfällning av tungmetaller. Dessa ämnen har stor negativ inverkan på människokroppen.

Eller är det det gamla vanliga; det som inte syns, skadar inte.

Conny Östling

 

Även flyget har tillåtits att använda denna vår dricksvattentäkt till sopstation vid övningar. Nu ska detta utökas.

Inte enbart Skövde kommun, utan de flesta kommuner runt Vättern, tar sitt dricksvatten därifrån. Att då låta dumpning av uttjänt militärmaterial hamna i dricksvattnet känns inte som någon god idé. Ändå är det precis vad som sker.

En sak som borde inträffa är utfällning av tungmetaller. Dessa ämnen har stor negativ inverkan på människokroppen.

Eller är det det gamla vanliga; det som inte syns, skadar inte.

Conny Östling

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.