28 maj 2016 06:00

28 maj 2016 06:00

Dags för en läxfri skola

SKOLAN

Unga Örnar har haft sin 20:e kongress i Borlänge och där var majoriteten av ungdomar under 26 år samlade för att ta många goda beslut på de motioner som de hade skrivit hemma i sina distrikt och skickat in till kongressen. Motionerna handlade om t.ex. läxor, friskvård, maten och många andra saker i skolan. Att det inte ska vara läxor när man kommer hem efter skoldagen har varit uppe på de senaste kongresserna, alltid med samma intensiva diskussioner från ungdomarna. Därför beslutades att göra ett uttalande om detta och det lyder som följer:

Barn ska inte behöva ta med jobbet hem. Skolan ska vara en jämlik plats där alla barn ges möjligheterna att nå sina mål. Hemma är det sällan jämlikt. Alla föräldrar kan inte ge likvärdig hjälp. Det ska inte spela någon roll om dina föräldrar är duktiga på språk eller har högskoleutbildning.

Flera skolor har på försök infört en läxfri skola, med bra resultat. Vi i Unga Örnar menar att det går att genomföra på alla Sveriges skolor.

Barn ska inte skickas hem med läxor. Skolarbetet ska hinna göras i skolan, även om det krävs mer tid eller ett annat upplägg på undervisningen.

Fram till dess att skolan blir läxfri kommer Unga Örnar bedriva läxhjälp över hela landet. Vi kräver att alla kommuner ger förutsättningar för skolorna och ideella organisationer att arrangera kostnadsfri läxhjälp för alla.

Lena Karlsson

ordförande i Unga Örnar Skaraborg och ombud på kongressen

Barn ska inte behöva ta med jobbet hem. Skolan ska vara en jämlik plats där alla barn ges möjligheterna att nå sina mål. Hemma är det sällan jämlikt. Alla föräldrar kan inte ge likvärdig hjälp. Det ska inte spela någon roll om dina föräldrar är duktiga på språk eller har högskoleutbildning.

Flera skolor har på försök infört en läxfri skola, med bra resultat. Vi i Unga Örnar menar att det går att genomföra på alla Sveriges skolor.

Barn ska inte skickas hem med läxor. Skolarbetet ska hinna göras i skolan, även om det krävs mer tid eller ett annat upplägg på undervisningen.

Fram till dess att skolan blir läxfri kommer Unga Örnar bedriva läxhjälp över hela landet. Vi kräver att alla kommuner ger förutsättningar för skolorna och ideella organisationer att arrangera kostnadsfri läxhjälp för alla.

Lena Karlsson

ordförande i Unga Örnar Skaraborg och ombud på kongressen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.