28 maj 2016 06:00

28 maj 2016 06:00

Föräldrar vill välja själva

FÖRÄLDRALEDIGHET

Nyligen röstade Europaparlamentet igenom en resolution som kräver en utvärdering av ramavtalet om föräldraförsäkring.

Resolutionen innehöll problematiska förslag så som kvotering av föräldraförsäkringen med obligatorisk pappaledighet, utökade miniminivåer samt begränsning av möjligheten för föräldrar att överlåta ledighetsdagar till varandra. Huvudförfattaren till resolutionen är företrädare för den socialdemokratiska partigruppen i parlamentet. Dessa förslag visar att Socialdemokraterna driver samma överstatliga linje inom familjepolitiken såväl på nationell som europeisk nivå.

EU är en värdegemenskap med viktiga och aktuella uppgifter. EU-samarbetet behövs för att hantera exempelvis pågående flyktingkris, Rysslands ökade aggressioner, den alltmer utbredda extremismen och terrorismen samt se till att fler länder i världen värnar mänskliga fri- och rättigheter. Däremot är det inte EU:s uppgift att förflytta familjepolitiken från köksbordet till Bryssel.

I samtal med föräldrar i Skövde har jag insett att politisk klåfingrighet då det gäller detaljstyrning av privatlivet inte gillas. Man vill välja själv. Kristdemokraterna tycker att det borde vara upp till varje medlemsland inom EU att besluta om föräldraförsäkringen. Likaså vänder vi oss emot dessa politiska ovanifrånlösningar som vill inskränka rätten för föräldrarna att själva besluta om hur de vill lägga upp sin föräldraledighet.

Isabelle Waldenvik (KD)

ledamot av Vård- och Omsorgsnämnden och ordförande för KDU Skaraborg

Resolutionen innehöll problematiska förslag så som kvotering av föräldraförsäkringen med obligatorisk pappaledighet, utökade miniminivåer samt begränsning av möjligheten för föräldrar att överlåta ledighetsdagar till varandra. Huvudförfattaren till resolutionen är företrädare för den socialdemokratiska partigruppen i parlamentet. Dessa förslag visar att Socialdemokraterna driver samma överstatliga linje inom familjepolitiken såväl på nationell som europeisk nivå.

EU är en värdegemenskap med viktiga och aktuella uppgifter. EU-samarbetet behövs för att hantera exempelvis pågående flyktingkris, Rysslands ökade aggressioner, den alltmer utbredda extremismen och terrorismen samt se till att fler länder i världen värnar mänskliga fri- och rättigheter. Däremot är det inte EU:s uppgift att förflytta familjepolitiken från köksbordet till Bryssel.

I samtal med föräldrar i Skövde har jag insett att politisk klåfingrighet då det gäller detaljstyrning av privatlivet inte gillas. Man vill välja själv. Kristdemokraterna tycker att det borde vara upp till varje medlemsland inom EU att besluta om föräldraförsäkringen. Likaså vänder vi oss emot dessa politiska ovanifrånlösningar som vill inskränka rätten för föräldrarna att själva besluta om hur de vill lägga upp sin föräldraledighet.

Isabelle Waldenvik (KD)

ledamot av Vård- och Omsorgsnämnden och ordförande för KDU Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.