28 maj 2016 06:00

28 maj 2016 06:00

Företagsrådgivarna motorer i arbetsgivararbetet

Replik på ledare i SLA 25 maj:

SLA:s ledarsida konstaterar helt korrekt att Arbetsförmedlingen fått ett kraftigt utökat uppdrag på senare år, med bland annat etableringsuppdraget av nyanlända. Det ställer krav på myndigheten och vi har därför inlett ett stort förnyelsearbete för att bättre uppnå vårt syfte att få människor och företag att växa genom att vara ett självklart nav på arbetsmarknaden.

När det gäller arbetsgivare konstaterade regeringen i sin budgetproposition för 2016 att det för Arbetsförmedlingen är särskilt angeläget [...] att förändra arbetssättet gentemot arbetsgivare där det länge varit kvantitet som varit styrande i stället för kvalitet.

Det är en bild som Arbetsförmedlingen självkritiskt delar – att vi behöver bli bättre på att samarbeta med landets arbetsgivare. Lyckas vi med det är det också en stor vinst för de arbetssökande, som lättare kan matchas till jobb.

Det är också huvudorsaken till vårt ökade fokus på arbetsgivarnas behov vid rekryteringar. Om vi inte har goda relationer med arbetsgivarna kan vi inte lyckas med vårt uppdrag.

Vi har intensifierat vårt arbete med arbetsgivare bland annat genom starten av våra nya arbetsgivarcentra, kompetensutveckling av vår personal och en fortsatt utveckling av våra digitala tjänster som underlättar för arbetsgivare som behöver rekrytera.

Viktigt att framhålla är att alla nya lösningar är kunddrivna och sker efter att vi först fångat vilken service våra kunder vill ha.

Våra kontakter med arbetsgivare har ökat med nästan 25 procent de senaste två åren, dessutom visar en färsk rapport från Arbetsförmedlingen att förtroendet för oss har ökat bland de arbetsgivare som varit i kontakt med Arbetsförmedlingen.

Utmaningen är därför att få kontakt med fler arbetsgivare i fler branscher och att dessutom öka kvaliteten i vår service.

Det är bland annat därför vi nu ska anställa 200 företagsrådgivare.

Rådgivarna är specialister på arbetsgivarfrågor och kommer att driva de strategiska kontakterna, de ska också vara rådgivare åt arbetsförmedlarna och bidra till ökad branschkunskap. Något som kommer att vara till nytta för både arbetsgivare som behöver rekrytera och arbetssökande som vill ha jobb.

Michael Leufkens

marknadschef Arbetsförmedlingen i Nordvästra Götaland

Magnus Oscarsson

chef för Arbetsförmedlingen i Östra Skaraborg

När det gäller arbetsgivare konstaterade regeringen i sin budgetproposition för 2016 att det för Arbetsförmedlingen är särskilt angeläget [...] att förändra arbetssättet gentemot arbetsgivare där det länge varit kvantitet som varit styrande i stället för kvalitet.

Det är en bild som Arbetsförmedlingen självkritiskt delar – att vi behöver bli bättre på att samarbeta med landets arbetsgivare. Lyckas vi med det är det också en stor vinst för de arbetssökande, som lättare kan matchas till jobb.

Det är också huvudorsaken till vårt ökade fokus på arbetsgivarnas behov vid rekryteringar. Om vi inte har goda relationer med arbetsgivarna kan vi inte lyckas med vårt uppdrag.

Vi har intensifierat vårt arbete med arbetsgivare bland annat genom starten av våra nya arbetsgivarcentra, kompetensutveckling av vår personal och en fortsatt utveckling av våra digitala tjänster som underlättar för arbetsgivare som behöver rekrytera.

Viktigt att framhålla är att alla nya lösningar är kunddrivna och sker efter att vi först fångat vilken service våra kunder vill ha.

Våra kontakter med arbetsgivare har ökat med nästan 25 procent de senaste två åren, dessutom visar en färsk rapport från Arbetsförmedlingen att förtroendet för oss har ökat bland de arbetsgivare som varit i kontakt med Arbetsförmedlingen.

Utmaningen är därför att få kontakt med fler arbetsgivare i fler branscher och att dessutom öka kvaliteten i vår service.

Det är bland annat därför vi nu ska anställa 200 företagsrådgivare.

Rådgivarna är specialister på arbetsgivarfrågor och kommer att driva de strategiska kontakterna, de ska också vara rådgivare åt arbetsförmedlarna och bidra till ökad branschkunskap. Något som kommer att vara till nytta för både arbetsgivare som behöver rekrytera och arbetssökande som vill ha jobb.

Michael Leufkens

marknadschef Arbetsförmedlingen i Nordvästra Götaland

Magnus Oscarsson

chef för Arbetsförmedlingen i Östra Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.