30 maj 2016 06:00

30 maj 2016 06:00

24 miljoner till förskolor i Skaraborg

Debatt:

Skaraborgs kommuner får drygt 24 miljoner kronor till mindre barngrupper i förskolan. I förra veckan presenterade Skolverket fördelningen av de 950 miljoner kronor som regeringen i år satsar på mindre barngrupper. För hela Sverige innebär det att barn i 2 800 förskolor får börja hösten i en mindre barngrupp än de annars hade gjort.

En förskola av hög kvalitet har blivit en central del av vårt skolsystem och den svenska modellen. Den är en förutsättning för att föräldrar ska kunna jobba heltid och känna sig trygga med att deras barn vistas i en verksamhet som är både trygg och pedagogiskt utvecklande. Samtidigt har det har ofta saknats insikt om förskolans betydelse för barnens utveckling och framtida skolprestationer.

Forskning visar att barn som har gått i en förskola med hög kvalitet blir bättre förberedda för skolan, har bättre språkkunskaper och visar större social kompetens jämfört med barn som inte har deltagit i förskolans verksamhet. Detta gäller särskilt barn som kommer från resurssvaga hem och barn med tuffa uppväxtvillkor. En förskola av hög kvalitet bidrar därmed till att stärka kunskapsresultaten och öka jämlikheten i skolan.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen gör i år viktiga investeringar i förskolan, i mindre barngrupper och fler platser på förskollärarutbildningen. I små barngrupper kan alla barn bli sedda och få den trygghet och det lärande som de har rätt till. Fler utbildningsplatser skapar förutsättningar att höja lärartätheten och ge varje barn mer tid med sin lärare. Genom att stärka yrkesprogrammen och bygga ut vuxenutbildningen kan förskolan också få fler yrkesutbildade barnskötare.

Men för att höja kvaliteten i den pedagogiska verksamheten behövs mer än så – även förskolans pedagogiska ledare måste få rätt förutsättningar att göra sitt jobb. Ett starkt pedagogiskt ledarskap är lika viktigt i förskolan som i skolan. Regeringen ska nu utreda hur förskolechefernas status ska höjas så att de blir rektorer i lagens mening – något som vi socialdemokrater länge har drivit.

Alla barn har rätt till en bra start på sitt lärande. Med en förskola av hög kvalitet och mindre barngrupper kan det förverkligas.

Carina Ohlsson

Lidköping

Patrik Björck

Falköping

Monica Green

Skövde

Erik Ezelius

Tidaholm

riksdagsledamöter (S)

Skaraborg

Skaraborgs kommuner får drygt 24 miljoner kronor till mindre barngrupper i förskolan. I förra veckan presenterade Skolverket fördelningen av de 950 miljoner kronor som regeringen i år satsar på mindre barngrupper. För hela Sverige innebär det att barn i 2 800 förskolor får börja hösten i en mindre barngrupp än de annars hade gjort.

En förskola av hög kvalitet har blivit en central del av vårt skolsystem och den svenska modellen. Den är en förutsättning för att föräldrar ska kunna jobba heltid och känna sig trygga med att deras barn vistas i en verksamhet som är både trygg och pedagogiskt utvecklande. Samtidigt har det har ofta saknats insikt om förskolans betydelse för barnens utveckling och framtida skolprestationer.

Forskning visar att barn som har gått i en förskola med hög kvalitet blir bättre förberedda för skolan, har bättre språkkunskaper och visar större social kompetens jämfört med barn som inte har deltagit i förskolans verksamhet. Detta gäller särskilt barn som kommer från resurssvaga hem och barn med tuffa uppväxtvillkor. En förskola av hög kvalitet bidrar därmed till att stärka kunskapsresultaten och öka jämlikheten i skolan.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen gör i år viktiga investeringar i förskolan, i mindre barngrupper och fler platser på förskollärarutbildningen. I små barngrupper kan alla barn bli sedda och få den trygghet och det lärande som de har rätt till. Fler utbildningsplatser skapar förutsättningar att höja lärartätheten och ge varje barn mer tid med sin lärare. Genom att stärka yrkesprogrammen och bygga ut vuxenutbildningen kan förskolan också få fler yrkesutbildade barnskötare.

Men för att höja kvaliteten i den pedagogiska verksamheten behövs mer än så – även förskolans pedagogiska ledare måste få rätt förutsättningar att göra sitt jobb. Ett starkt pedagogiskt ledarskap är lika viktigt i förskolan som i skolan. Regeringen ska nu utreda hur förskolechefernas status ska höjas så att de blir rektorer i lagens mening – något som vi socialdemokrater länge har drivit.

Alla barn har rätt till en bra start på sitt lärande. Med en förskola av hög kvalitet och mindre barngrupper kan det förverkligas.

Carina Ohlsson

Lidköping

Patrik Björck

Falköping

Monica Green

Skövde

Erik Ezelius

Tidaholm

riksdagsledamöter (S)

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.