30 maj 2016 06:00

30 maj 2016 06:00

Marknaden styr lärarlönerna

Skolan:

Nu är vi många erfarna lärare på grundskolan i Skövde kommun som är upprörda och har fått nog. När lärare lönesätts styrs man inte av utbildningsnivå, kompetens och erfarenhet. Nej, det är marknaden som styr.

Nu blir konsekvensen att många lärare med många tjänsteår och som varit Skövde kommun trogna får en mycket sämre löneutveckling än de nya och oerfarna lärarna. Det finns exempel på nyanställda lärare med under tre års tjänstgöring som har flera tusen kronor mer i månadslön än lärare med över 30 års tjänstgöring! Hur kan det få vara så? Dessutom anmodas de äldre med låg löneutveckling att ställa upp som handledare för de nya som saknar erfarenhet men utan att få någon kompensation för uppdraget. Lärarfacket och kommunledningen här i Skövde är bakbundna av att marknaden styr. Vi får inga nya lärare till skolorna om vi inte ger det belopp de kräver, sägs det.

Lärare uppmanas att säga upp sig och söka sig till en annan kommun för att kunna höja sin lön. Ett exempel är en lärare som inte var nöjd med lönenivån i kommunen. När hen och en annan lärare bytte kommun och tjänst på varandras skolor steg lönen flera tusen kronor. Då plötsligt fanns pengar tillgängliga. Är inte detta märkligt? Det måste kunna gå att höja sin lön även om man stannar kvar i sin hemkommun. Nu är det dags att göra något åt detta allvarliga problem. Marknaden får inte styra lönesättningen.

Ge oss lärare som arbetat länge en stark löneförhöjning för det arbete som utförs och för att vi är våra skolor och vår kommun trogna, att vi ser till elevernas bästa och stannar kvar på våra arbetsplatser, för att vi är starka, kapabla, lojala och utför många kvalificerade uppdrag i vår verksamhet. Vi har länge haft en sämre löneutveckling.

Vi måste också förändra lönesamtalet med rektor. Grundförutsättningen för samtalet ska vara att det sker i dialog med arbetstagaren. Nu är lönen redan bestämd när man kommer till samtalet trots att facket skickar ut råd och anvisningar hur man ska förfara vid lönesamtal. Hur kan lönen vara avgjord före mötet om det inte sker i en dialog? Det blir inget ömsesidigt samtal.

I vardagen finns inte rektor ute i verksamheten och ser vad lärarna presterar. Hur vet rektor vad vi kan, vad vi lyckas med om det inte sker några besök i vardagen? Går lönesättningen efter hörsägen och vad andra säger och tycker?

Dessutom har en del skolor fått erfara många och täta rektorsbyten. Det gynnar inte en god löneutveckling. En del lärare har fått ha medarbetarsamtal med en rektor och inom ett år fått lönesamtal med en ny! Det är självklart att detta leder till otrygghet och det finns ingen tid för rektor och arbetstagare att lära känna varandra.

En uppmaning till kommunledningen: Ge oss erfarna lärare ett rejält lönelyft och låt oss också få vara delaktiga i det statliga Lärarlönelyftet från nuvarande regering!

Vi som har erfarenhet och kompetens får inte sättas åt sidan längre!

Upprörda trogna lärare i Skövde

Nu är vi många erfarna lärare på grundskolan i Skövde kommun som är upprörda och har fått nog. När lärare lönesätts styrs man inte av utbildningsnivå, kompetens och erfarenhet. Nej, det är marknaden som styr.

Nu blir konsekvensen att många lärare med många tjänsteår och som varit Skövde kommun trogna får en mycket sämre löneutveckling än de nya och oerfarna lärarna. Det finns exempel på nyanställda lärare med under tre års tjänstgöring som har flera tusen kronor mer i månadslön än lärare med över 30 års tjänstgöring! Hur kan det få vara så? Dessutom anmodas de äldre med låg löneutveckling att ställa upp som handledare för de nya som saknar erfarenhet men utan att få någon kompensation för uppdraget. Lärarfacket och kommunledningen här i Skövde är bakbundna av att marknaden styr. Vi får inga nya lärare till skolorna om vi inte ger det belopp de kräver, sägs det.

Lärare uppmanas att säga upp sig och söka sig till en annan kommun för att kunna höja sin lön. Ett exempel är en lärare som inte var nöjd med lönenivån i kommunen. När hen och en annan lärare bytte kommun och tjänst på varandras skolor steg lönen flera tusen kronor. Då plötsligt fanns pengar tillgängliga. Är inte detta märkligt? Det måste kunna gå att höja sin lön även om man stannar kvar i sin hemkommun. Nu är det dags att göra något åt detta allvarliga problem. Marknaden får inte styra lönesättningen.

Ge oss lärare som arbetat länge en stark löneförhöjning för det arbete som utförs och för att vi är våra skolor och vår kommun trogna, att vi ser till elevernas bästa och stannar kvar på våra arbetsplatser, för att vi är starka, kapabla, lojala och utför många kvalificerade uppdrag i vår verksamhet. Vi har länge haft en sämre löneutveckling.

Vi måste också förändra lönesamtalet med rektor. Grundförutsättningen för samtalet ska vara att det sker i dialog med arbetstagaren. Nu är lönen redan bestämd när man kommer till samtalet trots att facket skickar ut råd och anvisningar hur man ska förfara vid lönesamtal. Hur kan lönen vara avgjord före mötet om det inte sker i en dialog? Det blir inget ömsesidigt samtal.

I vardagen finns inte rektor ute i verksamheten och ser vad lärarna presterar. Hur vet rektor vad vi kan, vad vi lyckas med om det inte sker några besök i vardagen? Går lönesättningen efter hörsägen och vad andra säger och tycker?

Dessutom har en del skolor fått erfara många och täta rektorsbyten. Det gynnar inte en god löneutveckling. En del lärare har fått ha medarbetarsamtal med en rektor och inom ett år fått lönesamtal med en ny! Det är självklart att detta leder till otrygghet och det finns ingen tid för rektor och arbetstagare att lära känna varandra.

En uppmaning till kommunledningen: Ge oss erfarna lärare ett rejält lönelyft och låt oss också få vara delaktiga i det statliga Lärarlönelyftet från nuvarande regering!

Vi som har erfarenhet och kompetens får inte sättas åt sidan längre!

Upprörda trogna lärare i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.