30 maj 2016 06:00

30 maj 2016 06:00

Vart är vi på väg?

Skatter:

Stackars skattebetalare! Nu får vi snart ett stort antal pensionärer samt ett ständigt stigande antal bidragsförsörjda flyktingar att ta hand om. Redan nu är det på väg med höjda bil- och bensinskatter samt väsentligt höjda kommunalskatter. Sedan för vissa partier också fram förslag om höjda fastighetsskatter, arvs- samt gåvo- och förmögenhetsskatt plus höjd pensionsålder. Detta innebär åtskilliga tiotusentals kronor i höjt skattetryck för en normalfamilj. Hur påverkar detta konsumtionen och senare jobben i framförallt handeln?

Nu är det dags att sätta stopp för all flyktinginvandring tills vi lyckas få någon rätsida på alla kostnadskrävande insatser samt fått upp andelen i jobb samt resultaten i våra skolor bland våra nyanlända.

Johansson

Stackars skattebetalare! Nu får vi snart ett stort antal pensionärer samt ett ständigt stigande antal bidragsförsörjda flyktingar att ta hand om. Redan nu är det på väg med höjda bil- och bensinskatter samt väsentligt höjda kommunalskatter. Sedan för vissa partier också fram förslag om höjda fastighetsskatter, arvs- samt gåvo- och förmögenhetsskatt plus höjd pensionsålder. Detta innebär åtskilliga tiotusentals kronor i höjt skattetryck för en normalfamilj. Hur påverkar detta konsumtionen och senare jobben i framförallt handeln?

Nu är det dags att sätta stopp för all flyktinginvandring tills vi lyckas få någon rätsida på alla kostnadskrävande insatser samt fått upp andelen i jobb samt resultaten i våra skolor bland våra nyanlända.

Johansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.