31 maj 2016 06:00

31 maj 2016 06:00

MP vill satsa på välfärden och framtiden

BUDGETFÖRSLAG

Alliansen i Skövde har lagt fram sitt budgetförslag för 2017–2019. Detta domineras av Billingesatsningen.

Den 30 maj presenterade oppositionspartierna sina budgetförslag för kommunstyrelsen.

Miljöpartiet de grönas i Skövde budgetförslag är en verkligt framtidsinriktad budget.

I den visar vi att vi vill satsa på barnen och skolorna och på miljön.

Vi vill öka andelen giftfria ekologiska livsmedel i kommunens kök. En satsning som är bra för hälsan, för naturen, för miljön, för klimatet.

Vi vill öka takten på saneringsarbetet av gifter, kemikalier och hormonstörande ämnen i förskolan för att alla förskolor i Skövde ska bli helt giftfria.

Vi vill höja lärarlönerna och vi vill återstarta naturskolan.

En viktig miljöpolitik handlar om hur städerna hanterar sina flöden av varor, folk och energi.

Vi stöder de stora infrastruktursatsningarna på bl.a. parkeringsplatser men hade önskat ett större helhetsgrepp över trafiksituationen med utökad kollektivtrafik och fler cykelvägar.

Risken är att de trafiksatsningar som görs blir ett lappverk som kanske mildrar trafiksituationen något men som inte på allvar löser problemen.

Ett litet steg i rätt riktning för att få fler att åka kollektivt är att sänka åldersgränsen för att få åka gratis buss i Skövde från som idag 75 år till 70 år.

Vi vill dessutom att kommunen ska visa att de tar klimatfrågan på allvar och bidra för att miljömålen ska uppnås genom att köpa grön fossilfri el.

Att satsa på barnen och skolorna och på miljön, det är att stärka välfärden och det är att satsa på framtiden.

Elisabeth Gustavsson

Roger Almgren

Miljöpartiet de gröna i Skövde

Den 30 maj presenterade oppositionspartierna sina budgetförslag för kommunstyrelsen.

Miljöpartiet de grönas i Skövde budgetförslag är en verkligt framtidsinriktad budget.

I den visar vi att vi vill satsa på barnen och skolorna och på miljön.

Vi vill öka andelen giftfria ekologiska livsmedel i kommunens kök. En satsning som är bra för hälsan, för naturen, för miljön, för klimatet.

Vi vill öka takten på saneringsarbetet av gifter, kemikalier och hormonstörande ämnen i förskolan för att alla förskolor i Skövde ska bli helt giftfria.

Vi vill höja lärarlönerna och vi vill återstarta naturskolan.

En viktig miljöpolitik handlar om hur städerna hanterar sina flöden av varor, folk och energi.

Vi stöder de stora infrastruktursatsningarna på bl.a. parkeringsplatser men hade önskat ett större helhetsgrepp över trafiksituationen med utökad kollektivtrafik och fler cykelvägar.

Risken är att de trafiksatsningar som görs blir ett lappverk som kanske mildrar trafiksituationen något men som inte på allvar löser problemen.

Ett litet steg i rätt riktning för att få fler att åka kollektivt är att sänka åldersgränsen för att få åka gratis buss i Skövde från som idag 75 år till 70 år.

Vi vill dessutom att kommunen ska visa att de tar klimatfrågan på allvar och bidra för att miljömålen ska uppnås genom att köpa grön fossilfri el.

Att satsa på barnen och skolorna och på miljön, det är att stärka välfärden och det är att satsa på framtiden.

Elisabeth Gustavsson

Roger Almgren

Miljöpartiet de gröna i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.