01 jun 2016 06:00

01 jun 2016 06:00

Kontanterna ska vara kvar!

Betalningsmedel

Rätten att själv välja betalmedel måste stärkas. Kontanterna ska vara kvar!

Samhället har inte efterfrågat en försämrad kontantservice!

Trots att kontanter är ett lagligt betalningsmedel har bankerna i många fall gjort det svårare och dyrare för människor, organisationer och företag att använda kontanter. Inte ens hälften av landets bankkontor hanterar kontanter längre. Även antalet bankomater minskar, Sverige har idag näst minst antal bankomater per invånare i EU.

De som drabbas är ofta äldre, personer med funktionsnedsättning, människor på landsbygden, småföretagare, flyktingar och föreningslivet. Personer som vill betala räkningar på traditionellt sätt, föreningar som anordnar fika eller loppis samt småföretagare med sina dagskassor nekas att sätta in kontanter på banken eller straffas med höga avgifter – trots att det är ett legalt betalningsmedel. Detta är orimligt.

SPF Seniorerna anser det självklart att var och en ska kunna använda kontanter, alternativt digitala betallösningar eller både och. Ingen ska utestängas från samhället. Rätten att själv kunna välja betalmedel måste stärkas – om inte bankerna tar sitt ansvar måste riksdag och regering införa lagkrav på bankerna att tillhandahålla en rimlig kontantservice.

Vi har därför startat en namninsamling för rätten att själv välja betalmedel och därmed att kunna använda kontanter. Skriv under ”Kontanterna kvar” du med!

Ruby Lindström

distriktsordförande SPF Seniorerna Skaraborgsdistriktet

Samhället har inte efterfrågat en försämrad kontantservice!

Trots att kontanter är ett lagligt betalningsmedel har bankerna i många fall gjort det svårare och dyrare för människor, organisationer och företag att använda kontanter. Inte ens hälften av landets bankkontor hanterar kontanter längre. Även antalet bankomater minskar, Sverige har idag näst minst antal bankomater per invånare i EU.

De som drabbas är ofta äldre, personer med funktionsnedsättning, människor på landsbygden, småföretagare, flyktingar och föreningslivet. Personer som vill betala räkningar på traditionellt sätt, föreningar som anordnar fika eller loppis samt småföretagare med sina dagskassor nekas att sätta in kontanter på banken eller straffas med höga avgifter – trots att det är ett legalt betalningsmedel. Detta är orimligt.

SPF Seniorerna anser det självklart att var och en ska kunna använda kontanter, alternativt digitala betallösningar eller både och. Ingen ska utestängas från samhället. Rätten att själv kunna välja betalmedel måste stärkas – om inte bankerna tar sitt ansvar måste riksdag och regering införa lagkrav på bankerna att tillhandahålla en rimlig kontantservice.

Vi har därför startat en namninsamling för rätten att själv välja betalmedel och därmed att kunna använda kontanter. Skriv under ”Kontanterna kvar” du med!

Ruby Lindström

distriktsordförande SPF Seniorerna Skaraborgsdistriktet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.