01 jun 2016 06:00

01 jun 2016 06:00

Vi hittar inte på

VÄRDLANDSAVTALET

Nej, bäste Carl Bergqvist (SLA 30/5). Vi hittar inte på saker. Otydligheten om kärnvapen finns. Kärnvapnen som inte nämns med ett ord i avtalet.

Som Sverige, i motsats till Finland, inte har någon lag som förbjuder införsel av. Som med rätta oroar inte bara oss utan även Sveriges kanske mest kunniga person på området – förre nedrustningsambassadören Maj-Britt Theorin. Kärnvapen, de brittiska och USA:s, ingår i Natos arsenal. Nato är ”en nukleär allians” enligt doktrinen fastställd i Chicago 2012. Och Värdlandsavtalets artikel 3.3 stadgar att avtalet ”är avsett att överensstämma med Natos doktrin och principer...” Fem länder i Europa har redan, trots icke-spridningsavtalet, amerikanska kärnvapen på sitt territorium. Även omvärlden kan läsa innantill och vidtar sina mått och steg därefter.

Frågan om kärnvapen är en, men bara en, faktor som gör att detta avtal minskar Sveriges säkerhet. Det är bara att läsa innantill i avtalet och fundera vad det kan betyda.

”Det är avsett att användas över hela skalan av situationer då Sverige kan komma att ta emot Natosmilitära stöd, d.v.s. såväl i fredstid (t.ex. för övningar) som vid kriser och i krig i Sverige eller i närområdet.” Det vill säga avtalet ska kunna användas för krig Sverige inte ens är part i. Självklart gör det också att vi snabbt skulle dras in i sådana krig.

Av paragraf 1.2 framgår att den Nato-verksamhet som ska kunna bedrivas från Sverige inkluderar ”angrepp” på tredje part. Angrepp. Sverige kan förvandlas till bas för angrepp på annat land. Nemas problemas?

Nato-doktrinen begränsas som bekant inte längre till försvar av medlemsländernas territorium utan har öppnat för så kallat Preemptive war – förebyggande krig – mot vem som helst, i vilken del av världen som helst. ”Förebyggande krig”.

Medan regeringen försäkrar att vi är fortsatt alliansfria trots värdlandsavtalet så säger alliansföreträdare och Carl Bergqvist att det är vi inte alls det, i praktiken.

Otydlighet är i sig en säkerhetsrisk. Ett värdlandsavtal ökar uppenbarligen den otydligheten.

Stig Henriksson

försvarspolitisk talesperson (V)

Som Sverige, i motsats till Finland, inte har någon lag som förbjuder införsel av. Som med rätta oroar inte bara oss utan även Sveriges kanske mest kunniga person på området – förre nedrustningsambassadören Maj-Britt Theorin. Kärnvapen, de brittiska och USA:s, ingår i Natos arsenal. Nato är ”en nukleär allians” enligt doktrinen fastställd i Chicago 2012. Och Värdlandsavtalets artikel 3.3 stadgar att avtalet ”är avsett att överensstämma med Natos doktrin och principer...” Fem länder i Europa har redan, trots icke-spridningsavtalet, amerikanska kärnvapen på sitt territorium. Även omvärlden kan läsa innantill och vidtar sina mått och steg därefter.

Frågan om kärnvapen är en, men bara en, faktor som gör att detta avtal minskar Sveriges säkerhet. Det är bara att läsa innantill i avtalet och fundera vad det kan betyda.

”Det är avsett att användas över hela skalan av situationer då Sverige kan komma att ta emot Natosmilitära stöd, d.v.s. såväl i fredstid (t.ex. för övningar) som vid kriser och i krig i Sverige eller i närområdet.” Det vill säga avtalet ska kunna användas för krig Sverige inte ens är part i. Självklart gör det också att vi snabbt skulle dras in i sådana krig.

Av paragraf 1.2 framgår att den Nato-verksamhet som ska kunna bedrivas från Sverige inkluderar ”angrepp” på tredje part. Angrepp. Sverige kan förvandlas till bas för angrepp på annat land. Nemas problemas?

Nato-doktrinen begränsas som bekant inte längre till försvar av medlemsländernas territorium utan har öppnat för så kallat Preemptive war – förebyggande krig – mot vem som helst, i vilken del av världen som helst. ”Förebyggande krig”.

Medan regeringen försäkrar att vi är fortsatt alliansfria trots värdlandsavtalet så säger alliansföreträdare och Carl Bergqvist att det är vi inte alls det, i praktiken.

Otydlighet är i sig en säkerhetsrisk. Ett värdlandsavtal ökar uppenbarligen den otydligheten.

Stig Henriksson

försvarspolitisk talesperson (V)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.