02 jun 2016 06:00

02 jun 2016 06:00

Landets största renoveringsprojekt

SVERIGEBYGGET

I en replik på ledarsidan i SLA den 26 maj så svarar Patrik Björk (S) på ett tidigare inlägg från Elisabeth Svantesson (M) och Cecilia Widegren (M).

Inlägget är ett försvar för den rödgröna regeringens politik, det som av Stefan Löfven brukar kallas för Sverigebygget och ett angrepp på den kritik som Elisabeth Svantesson och Cecilia Widegren framför mot regeringens politik.

Att Cecilia Widegren och hennes partikollegor vid ett stort antal tillfällen kritiserat regeringens politik tycker jag fortfarandet är märkligt eftersom man, om man samverkat med SD, haft möjlighet att fälla regeringen och därmed bespara skattebetalarna alla de problem som man redovisar i sina inlägg. Något svar på varför man agerar som man gör har vi inte fått.

De investeringar, d.v.s. de skattehöjningar som Patrik Björk talar om i sitt inlägg kommer inte att gå till några satsningar på välfärden eller till något Sverigebygge. Att hävda det är verkligen att tänja på sanningen. De pengarna kommer att gå till Sveriges största renoveringsprojekt.

Man kan nämligen inte, vilket både vår nuvarande och tidigare regering vill låtsas om, ta hit hundratusentals människor utan att det kontinuerligt sker investeringar i vår välfärd om den ska ligga kvar på samma nivå som tidigare. Eftersom det är fler som ska dela på kakan så måste kakan bli större om alla ska få en lika stor bit som tidigare. Men det har inte funnits ekonomiska resurser att göra dessa investeringar. De vinster med svensk invandringspolitik som samtliga partier, utom SD, hävdar finns med svensk invandringspolitik existerar inte. Hade de gjort det så hade man kontinuerligt kunnat bygga ut välfärden i takt med att antalet innevånare i landet ökar, men så har inte skett.

Socialdemokraternas Sverigebygge, som påstås vara en satsning på vår välfärd är inget annat än ett enda stort renoveringsprojekt. Ett renoveringsprojekt av det välfärdshus vi tidigare hade här i landet. I bästa fall kommer huset efter renoveringen att vara lika stort och ståtligt som det var tidigare. Men det är inte särskilt troligt. De skattehöjningar som SKL prognoserat för kommunerna och som regeringen aviserat i vårbudgeten kommer inte att räcka till en totalrenovering av välfärdshuset. Det troliga är att vi kommer att få nöja oss med ett torrdass på landet.

Stefan Hallberg

Sverigedemokraterna Karlsborg

Inlägget är ett försvar för den rödgröna regeringens politik, det som av Stefan Löfven brukar kallas för Sverigebygget och ett angrepp på den kritik som Elisabeth Svantesson och Cecilia Widegren framför mot regeringens politik.

Att Cecilia Widegren och hennes partikollegor vid ett stort antal tillfällen kritiserat regeringens politik tycker jag fortfarandet är märkligt eftersom man, om man samverkat med SD, haft möjlighet att fälla regeringen och därmed bespara skattebetalarna alla de problem som man redovisar i sina inlägg. Något svar på varför man agerar som man gör har vi inte fått.

De investeringar, d.v.s. de skattehöjningar som Patrik Björk talar om i sitt inlägg kommer inte att gå till några satsningar på välfärden eller till något Sverigebygge. Att hävda det är verkligen att tänja på sanningen. De pengarna kommer att gå till Sveriges största renoveringsprojekt.

Man kan nämligen inte, vilket både vår nuvarande och tidigare regering vill låtsas om, ta hit hundratusentals människor utan att det kontinuerligt sker investeringar i vår välfärd om den ska ligga kvar på samma nivå som tidigare. Eftersom det är fler som ska dela på kakan så måste kakan bli större om alla ska få en lika stor bit som tidigare. Men det har inte funnits ekonomiska resurser att göra dessa investeringar. De vinster med svensk invandringspolitik som samtliga partier, utom SD, hävdar finns med svensk invandringspolitik existerar inte. Hade de gjort det så hade man kontinuerligt kunnat bygga ut välfärden i takt med att antalet innevånare i landet ökar, men så har inte skett.

Socialdemokraternas Sverigebygge, som påstås vara en satsning på vår välfärd är inget annat än ett enda stort renoveringsprojekt. Ett renoveringsprojekt av det välfärdshus vi tidigare hade här i landet. I bästa fall kommer huset efter renoveringen att vara lika stort och ståtligt som det var tidigare. Men det är inte särskilt troligt. De skattehöjningar som SKL prognoserat för kommunerna och som regeringen aviserat i vårbudgeten kommer inte att räcka till en totalrenovering av välfärdshuset. Det troliga är att vi kommer att få nöja oss med ett torrdass på landet.

Stefan Hallberg

Sverigedemokraterna Karlsborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.