02 jun 2016 06:00

02 jun 2016 06:00

Viktigt att följa vad väljarna sagt

FULLMÄKTIGE KARLSBORG

I SLA den 26:e maj fanns en insändare från C, L och KD fullmäktigegrupper i Karlsborg som hade rubriken Pinsamt av majoriteten. Anledningen var att en extra moderat ledamot tjänstgjorde på senaste fullmäktigemötet i stället för en socialdemokrat.

Det är väl genom allmänna val som partierna erhåller sina mandat i fullmäktige, det torde inte kunna ändras på så vis som vid det här mötet att ett parti på eget bevåg ökar sitt inflytande. Ansvarig för detta är ju då den moderata gruppledaren B Wallher, och han måste förklara hur detta gått till. Väljarnas val till kommunfullmäktige har här inte följts!

Den 27:e maj framgår det i SLA på Karlsborgssidan att fullmäktigemötet överklagats av oppositionen som vill att mötet ska ogiltigförklaras. Här kan man bli lite fundersam när P Lindrot som jag tror är en av de högre politikerna, citeras med orden: ”Det viktiga är att det inte hade någon betydelse för utgången av ärendena.”

Fullmäktigemöten är väl kommunens högsta politiska nivå och då måste väl det viktiga vara att följa vad vi som väljare sagt vid det senaste valet som väl direkt är avgörande för hur många och vilka personer som ska representera oss vanliga väljare på kommunens fullmäktigemöten.

Röstberättigad

Det är väl genom allmänna val som partierna erhåller sina mandat i fullmäktige, det torde inte kunna ändras på så vis som vid det här mötet att ett parti på eget bevåg ökar sitt inflytande. Ansvarig för detta är ju då den moderata gruppledaren B Wallher, och han måste förklara hur detta gått till. Väljarnas val till kommunfullmäktige har här inte följts!

Den 27:e maj framgår det i SLA på Karlsborgssidan att fullmäktigemötet överklagats av oppositionen som vill att mötet ska ogiltigförklaras. Här kan man bli lite fundersam när P Lindrot som jag tror är en av de högre politikerna, citeras med orden: ”Det viktiga är att det inte hade någon betydelse för utgången av ärendena.”

Fullmäktigemöten är väl kommunens högsta politiska nivå och då måste väl det viktiga vara att följa vad vi som väljare sagt vid det senaste valet som väl direkt är avgörande för hur många och vilka personer som ska representera oss vanliga väljare på kommunens fullmäktigemöten.

Röstberättigad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.