03 jun 2016 06:00

03 jun 2016 06:00

Ett beklagligt misstag

FULLMÄKTIGE KARLSBORG

Signaturen Röstberättigad skriver i SLA den 2 juni om det beklagliga som skedde på kommunfullmäktiges aprilmöte i Karlsborg. Från Moderaterna i Karlsborgs KF-grupp vill vi instämma i att väljarnas val ska följas. Här gjorde vi ett misstag som vi beklagar. Att en ersättare från oss gick in på en plats för en frånvarande socialdemokrat efter förfrågan från dem skulle så klart inte skett.

Här blandade man helt enkelt ihop vad som ibland gäller i nämnder och vad som ska gälla i kommunfullmäktige. Det är djupt olyckligt.

Tyvärr reagerade inte någon av de närvarande 31 ledamöterna ur vare sig majoritet eller opposition, liksom kommunala tjänstemän eller kommunfullmäktiges presidium, förrän i slutet av mötet. Då lyfte föredömligt Kjell Sjölund (C) om detta verkligen var korrekt. Vi tog omedelbart till oss av detta.

Lyckligtvis påverkades däremot inte utfallet i något av de fattade besluten av denna olyckliga rockad, då besluten skulle blivit desamma med en tom stol.

Oavsett detta så var det självklart ett fel som inte kommer att upprepas och alla fick sig nog en tankeställare avseende vikten av att formalia följs. KF:s ordförande har tidigare bett om ursäkt för det inträffade å sina egna och majoritetens vägnar. Jag gör detsamma å vår KF-grupps vägnar.

Bo Waller (M)

gruppledare, Moderaterna i Karlsborg

Här blandade man helt enkelt ihop vad som ibland gäller i nämnder och vad som ska gälla i kommunfullmäktige. Det är djupt olyckligt.

Tyvärr reagerade inte någon av de närvarande 31 ledamöterna ur vare sig majoritet eller opposition, liksom kommunala tjänstemän eller kommunfullmäktiges presidium, förrän i slutet av mötet. Då lyfte föredömligt Kjell Sjölund (C) om detta verkligen var korrekt. Vi tog omedelbart till oss av detta.

Lyckligtvis påverkades däremot inte utfallet i något av de fattade besluten av denna olyckliga rockad, då besluten skulle blivit desamma med en tom stol.

Oavsett detta så var det självklart ett fel som inte kommer att upprepas och alla fick sig nog en tankeställare avseende vikten av att formalia följs. KF:s ordförande har tidigare bett om ursäkt för det inträffade å sina egna och majoritetens vägnar. Jag gör detsamma å vår KF-grupps vägnar.

Bo Waller (M)

gruppledare, Moderaterna i Karlsborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.