03 jun 2016 06:00

03 jun 2016 06:00

Tvekar att bjuda in facket

Skolan:

Skolan bör inse att facklig information är information inför det stundande yrkeslivet, då de flesta av oss hamnar inom LO-sfären på våra första arbetsplatser.

Som det är nu tvekar många skolor att bjuda in fackliga representanter, då de tror att det är en politisk information, vilket det inte är.

Vi vill att skolorna följer läroplanen för att delge eleverna samhällsinformation ifrån den fackliga rörelsen.

IF Metall

Alexander Fredh

Som det är nu tvekar många skolor att bjuda in fackliga representanter, då de tror att det är en politisk information, vilket det inte är.

Vi vill att skolorna följer läroplanen för att delge eleverna samhällsinformation ifrån den fackliga rörelsen.

IF Metall

Alexander Fredh

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.