04 jun 2016 06:00

04 jun 2016 06:00

Hur klantig får man vara?

Sommarfest

Hade möjligen tänkt gå på Skövde Sommarfest. Och den anordnas rimligen under sommaren. Men när skall jag gå till Hertig Johans torg? Helsidesannons i SLA saknar uppgift om dag och tid på dygnet. Bortkastade annonspengar och onödigt klantigt av arrangörerna!

Fredrik Almbratt

Hade möjligen tänkt gå på Skövde Sommarfest. Och den anordnas rimligen under sommaren. Men när skall jag gå till Hertig Johans torg? Helsidesannons i SLA saknar uppgift om dag och tid på dygnet. Bortkastade annonspengar och onödigt klantigt av arrangörerna!

Fredrik Almbratt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.