04 jun 2016 06:00

04 jun 2016 06:00

Plan för ett starkare Sverige och Skaraborg

Debattreplik:

Replik till Patrik Björck i SLA 26 maj.

Arbete ska alltid löna sig. Vägen ut ur utanförskap börjar med jobb. Därför presenterar Moderaterna konkreta förslag för att stärka Sverige och skaraborgare, en handlingsplan för fler i arbete. Patrik Björck (S) hyllar däremot fortsatt bidragsinsatser trots att vi är i en högkonjunktur. Inte har väl Björck (S) glömt att ett bidragande skäl till att Sverige klarade finanskrisen väl är att vi gick in i finanskrisen med tillräckliga marginaler för att kunna stötta ekonomin, med rätt åtgärder, under krisåren. Sverige klarade sig bättre än de flesta andra länder.

I dag är Sverige på väg åt fel håll, för regeringen har tappat kontroll över ekonomin. De blundar för de utmaningar Sverige står inför vad gäller behovet av att bryta utanförskapet och få nyanlända i arbete. Om några år riskerar närmare en miljon människor befinna sig i utanförskap, och det enligt regeringens egna beräkningar. Vi tar alarmen på allvar och vi satsar uppemot 20 miljarder kronor på reformer för fler jobb och bättre integration.

Arbete ska alltid löna sig. Därför har vi föreslagit förstajobbet-avdraget. Det ger en familj cirka 3 500 kronor extra per år. Genom en riktad satsning för de som går från försörjningsstöd till arbete, kan en ensamstående förälder som tar ett deltidsjobb få cirka tusen kronor mer i plånboken varje månad. Det gör skillnad.

Vägen ut ur utanförskap börjar med ett jobb. Därför är det avgörande att det blir fler och nya vägar in på arbetsmarknaden. Ett sätt är att fler ska kunna lära sig jobbet på jobbet. Därför har vi även föreslagit en ny anställningsform, för unga och utrikes födda, där det går att kombinera arbete med utbildning. Det ger fler möjlighet att få in den första foten på arbetsmarknaden, få erfarenhet och därmed möjlighet att få även sitt andra och tredje jobb.

Sverige och Skaraborg ska fungera, och Moderaterna har en plan för ett starkare Sverige och Skaraborg.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Arbete ska alltid löna sig. Vägen ut ur utanförskap börjar med jobb. Därför presenterar Moderaterna konkreta förslag för att stärka Sverige och skaraborgare, en handlingsplan för fler i arbete. Patrik Björck (S) hyllar däremot fortsatt bidragsinsatser trots att vi är i en högkonjunktur. Inte har väl Björck (S) glömt att ett bidragande skäl till att Sverige klarade finanskrisen väl är att vi gick in i finanskrisen med tillräckliga marginaler för att kunna stötta ekonomin, med rätt åtgärder, under krisåren. Sverige klarade sig bättre än de flesta andra länder.

I dag är Sverige på väg åt fel håll, för regeringen har tappat kontroll över ekonomin. De blundar för de utmaningar Sverige står inför vad gäller behovet av att bryta utanförskapet och få nyanlända i arbete. Om några år riskerar närmare en miljon människor befinna sig i utanförskap, och det enligt regeringens egna beräkningar. Vi tar alarmen på allvar och vi satsar uppemot 20 miljarder kronor på reformer för fler jobb och bättre integration.

Arbete ska alltid löna sig. Därför har vi föreslagit förstajobbet-avdraget. Det ger en familj cirka 3 500 kronor extra per år. Genom en riktad satsning för de som går från försörjningsstöd till arbete, kan en ensamstående förälder som tar ett deltidsjobb få cirka tusen kronor mer i plånboken varje månad. Det gör skillnad.

Vägen ut ur utanförskap börjar med ett jobb. Därför är det avgörande att det blir fler och nya vägar in på arbetsmarknaden. Ett sätt är att fler ska kunna lära sig jobbet på jobbet. Därför har vi även föreslagit en ny anställningsform, för unga och utrikes födda, där det går att kombinera arbete med utbildning. Det ger fler möjlighet att få in den första foten på arbetsmarknaden, få erfarenhet och därmed möjlighet att få även sitt andra och tredje jobb.

Sverige och Skaraborg ska fungera, och Moderaterna har en plan för ett starkare Sverige och Skaraborg.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.