07 jun 2016 06:00

07 jun 2016 06:00

Äldres egen radiokanal en halvmesyr

STORBANDSMUSIK

Nyligen aviserade Sveriges Radio att man startat en digital kanal, P4 Plus, som främst vänder sig till 60-plussare. Det handlar i första hand om en testkanal fram till årsskiftet. Detta är inget annat än en halvmesyr. Med andra ord en otillräcklig åtgärd anser jag och många med mig. Vi är nämligen många som länge saknat t.ex. storbandsmusiken i radio.

Startandet av denna nya kanal på nätet följs på SR:s hemsida upp med en enkät där man kan uttrycka sin mening. Så många som möjligt borde fylla i denna enkät och ange sina synpunkter. Vi är många som ser fram emot en utökning av musikunderlaget då denna testperiod är klar. Vad spelar det för roll om vi är lite äldre än 60+ – i riksdagens direktiv till Sveriges Radio står det att musiken ska tillgodose alla åldersgrupper i samhället!

Trots att många hävdat motsatsen lever storbandsmusiken vidare. Ja den är idag närmast att betrakta som klassisk musik eftersom den fortfarande spelas av orkestrar världen runt. Ett bevis på detta är Glenn Miller Orchestra i sin skandinaviska version, som kontinuerligt turnerar i Sverige och i våra grannländer. Oftast inför välbesökta salonger.

Ansvariga inom Sveriges Radio borde skämmas när man under en lång period helt har ignorerat den harmoniska och melodiskt uppbyggda storbandsmusiken från 1940-talet såsom t.ex. Glenn Millers musik, som av musikkännare världen över betraktas som odödlig. Men många saknar även Benny Goodman, Louis Armstrong, Count Basie, Duke Ellington med flera. Är det möjligen så att när skivarkivet tömdes för några år sedan så dumpades alla gamla stenkakor?

En fullständig förklaring från Sveriges Radio är på sin plats!

Sven Olof Slottenäs

Manager Glenn Miller Orchestra

Nyligen aviserade Sveriges Radio att man startat en digital kanal, P4 Plus, som främst vänder sig till 60-plussare. Det handlar i första hand om en testkanal fram till årsskiftet. Detta är inget annat än en halvmesyr. Med andra ord en otillräcklig åtgärd anser jag och många med mig. Vi är nämligen många som länge saknat t.ex. storbandsmusiken i radio.

Startandet av denna nya kanal på nätet följs på SR:s hemsida upp med en enkät där man kan uttrycka sin mening. Så många som möjligt borde fylla i denna enkät och ange sina synpunkter. Vi är många som ser fram emot en utökning av musikunderlaget då denna testperiod är klar. Vad spelar det för roll om vi är lite äldre än 60+ – i riksdagens direktiv till Sveriges Radio står det att musiken ska tillgodose alla åldersgrupper i samhället!

Trots att många hävdat motsatsen lever storbandsmusiken vidare. Ja den är idag närmast att betrakta som klassisk musik eftersom den fortfarande spelas av orkestrar världen runt. Ett bevis på detta är Glenn Miller Orchestra i sin skandinaviska version, som kontinuerligt turnerar i Sverige och i våra grannländer. Oftast inför välbesökta salonger.

Ansvariga inom Sveriges Radio borde skämmas när man under en lång period helt har ignorerat den harmoniska och melodiskt uppbyggda storbandsmusiken från 1940-talet såsom t.ex. Glenn Millers musik, som av musikkännare världen över betraktas som odödlig. Men många saknar även Benny Goodman, Louis Armstrong, Count Basie, Duke Ellington med flera. Är det möjligen så att när skivarkivet tömdes för några år sedan så dumpades alla gamla stenkakor?

En fullständig förklaring från Sveriges Radio är på sin plats!

Sven Olof Slottenäs

Manager Glenn Miller Orchestra

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.