07 jun 2016 06:00

07 jun 2016 06:00

Låt kolet ligga!

BRUNKOL

Nyligen annonserade Vattenfall att man kommer att sälja sin brunkolsverksamhet i Tyskland till det tjeckiska bolaget EPH och deras finanspartner PPF. Försäljningen skulle vara en katastrof för klimatet och riskerar att kolbrytningen fortsätter i decennier. Den svenska regeringen har all möjlighet att sätta stopp för försäljningen men väljer att stå bakom beslutet.

Den klimatkris som pågår är allvarlig och förvärras. Klimatforskningen pekar på att minst 89 procent av all känd brunkol i Europa måste stanna i marken, annars är det kört för klimatet. Om Vattenfall säljer sitt brunkol riskerar man utsläpp motsvarande 24 gånger hela Sveriges årliga koldioxidutsläpp.

Klimatförändringarna är inget hot som ligger i framtiden. Redan nu drabbas människor i fattiga länder och idag är det fler som flyr på grund av naturkatastrofer än på grund av krig och sociala problem.

Ung Vänster ställer sig tillsammans med resten av klimatrörelsen bakom kravet på ett stopp för kolbrytningen. Sverige behöver ställa om till förnybar energi, men det ska inte vara på ett sätt som bidrar till att andra storföretag kan skita ner ännu mer. Ett svenskt statligt bolag, med den svenska regeringen som ytterst ansvarig, ska inte bidra till ökade utsläpp. Låt kolet ligga!

Ung vänster Skaraborg

Den klimatkris som pågår är allvarlig och förvärras. Klimatforskningen pekar på att minst 89 procent av all känd brunkol i Europa måste stanna i marken, annars är det kört för klimatet. Om Vattenfall säljer sitt brunkol riskerar man utsläpp motsvarande 24 gånger hela Sveriges årliga koldioxidutsläpp.

Klimatförändringarna är inget hot som ligger i framtiden. Redan nu drabbas människor i fattiga länder och idag är det fler som flyr på grund av naturkatastrofer än på grund av krig och sociala problem.

Ung Vänster ställer sig tillsammans med resten av klimatrörelsen bakom kravet på ett stopp för kolbrytningen. Sverige behöver ställa om till förnybar energi, men det ska inte vara på ett sätt som bidrar till att andra storföretag kan skita ner ännu mer. Ett svenskt statligt bolag, med den svenska regeringen som ytterst ansvarig, ska inte bidra till ökade utsläpp. Låt kolet ligga!

Ung vänster Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.