10 jun 2016 06:00

10 jun 2016 06:00

Gamla eller Nya testamentet?

Religion:

Jag läser ibland referat från begravningsgudstjänster och blir ofta förundrad över att präster och pastorer väljer citat från Psaltaren i Gamla testamentet. De flesta psalmerna är böner eller hyllningar till Jahve, judendomens gud och 71 av de 150 psalmerna tillskrivs kung David (inte guds bästa barn utan känd för en mängd ogärningar!)

Varför inte välja texter ur Nya testamentet i stället, till exempel Jesu bergspredikan Matt. 5-7 eller Joh. 3:16?

Ingvar Aronsson

Jag läser ibland referat från begravningsgudstjänster och blir ofta förundrad över att präster och pastorer väljer citat från Psaltaren i Gamla testamentet. De flesta psalmerna är böner eller hyllningar till Jahve, judendomens gud och 71 av de 150 psalmerna tillskrivs kung David (inte guds bästa barn utan känd för en mängd ogärningar!)

Varför inte välja texter ur Nya testamentet i stället, till exempel Jesu bergspredikan Matt. 5-7 eller Joh. 3:16?

Ingvar Aronsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.