10 jun 2016 06:00

10 jun 2016 06:00

Vem tar ansvar för ekonomin?

Debattreplik

Slutreplik till Cecilia Widegren (M) i SLA 4 juni.

När Alliansen tog över regeringsmakten efter valet 2006 tog man över en ekonomi med ett stort överskott. När den socialdemokratiskt ledda regeringen tog över makten efter valet 2014 fick man en ryggsäck av den avgående Alliansregeringen – ett underskott på cirka 87 miljarder. Med andra ord lyckades Cecilia Widegrens alliansregering såväl förbruka det överskott Göran Persson lämnade efter sig som att skapa ett underskott!

Nu anklagar Cecilia Widegren den S-ledda regeringen för att inte ha kontroll på ekonomin!

Vad var det för beslut som orsakade underskotten under Alliansregeringen? Jo, främst 140 miljarder i ofinansierade skattesänkningar i form av fem jobbskatteavdrag.

Vad är Moderaternas lösning för framtiden? Ett sjätte jobbskatteavdrag!

Den socialdemokratiskt ledda regeringen kan efter ett drygt år vid makten redovisa en minskad arbetslöshet och en förbättrad ekonomi för landet, där budgetunderskottet minskar. Satsningar görs inom skola, vård och omsorg. Detta trots att man under sitt första år fick hantera den största flyktingströmmen i historien.

Om det är någon som blundar för de utmaningar Sverige står inför så är det Cecilia Widegren och hennes parti. Att tro att man kan lösa de insatser som krävs för att få än fler i arbete, att skapa en fungerande integration och en bra verksamhet inom skola, vård och omsorg genom ytterligare ofinansierade skattesänkningar som dränerar den offentliga ekonomin är inte seriöst.

Den konkreta verkligheten visar att Alliansregeringens politik ökade klyftorna i samhället och försämrade statens ekonomi. Den medicin Cecilia Widegren ordinerar för framtiden är mer av samma sak. Följden blir än mer ökade klyftor och en försämrad ekonomi för landet.

Vi socialdemokrater för en ansvarsfull politik, med ambitionen om både fler i arbete och en stark välfärd.

Patrik Björck

riksdagsledamot (S)

Skaraborg

När Alliansen tog över regeringsmakten efter valet 2006 tog man över en ekonomi med ett stort överskott. När den socialdemokratiskt ledda regeringen tog över makten efter valet 2014 fick man en ryggsäck av den avgående Alliansregeringen – ett underskott på cirka 87 miljarder. Med andra ord lyckades Cecilia Widegrens alliansregering såväl förbruka det överskott Göran Persson lämnade efter sig som att skapa ett underskott!

Nu anklagar Cecilia Widegren den S-ledda regeringen för att inte ha kontroll på ekonomin!

Vad var det för beslut som orsakade underskotten under Alliansregeringen? Jo, främst 140 miljarder i ofinansierade skattesänkningar i form av fem jobbskatteavdrag.

Vad är Moderaternas lösning för framtiden? Ett sjätte jobbskatteavdrag!

Den socialdemokratiskt ledda regeringen kan efter ett drygt år vid makten redovisa en minskad arbetslöshet och en förbättrad ekonomi för landet, där budgetunderskottet minskar. Satsningar görs inom skola, vård och omsorg. Detta trots att man under sitt första år fick hantera den största flyktingströmmen i historien.

Om det är någon som blundar för de utmaningar Sverige står inför så är det Cecilia Widegren och hennes parti. Att tro att man kan lösa de insatser som krävs för att få än fler i arbete, att skapa en fungerande integration och en bra verksamhet inom skola, vård och omsorg genom ytterligare ofinansierade skattesänkningar som dränerar den offentliga ekonomin är inte seriöst.

Den konkreta verkligheten visar att Alliansregeringens politik ökade klyftorna i samhället och försämrade statens ekonomi. Den medicin Cecilia Widegren ordinerar för framtiden är mer av samma sak. Följden blir än mer ökade klyftor och en försämrad ekonomi för landet.

Vi socialdemokrater för en ansvarsfull politik, med ambitionen om både fler i arbete och en stark välfärd.

Patrik Björck

riksdagsledamot (S)

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.