10 jun 2016 06:00

10 jun 2016 06:00

Vi är stolta över Ryd!

Rydskolan

Namnet Rydskolan klingar inte positivt, läser jag i torsdagens SLA. Har jag alltså sedan 1979 bott i en stadsdel vars namn klingar negativt?

Vi är över 6 000 invånare i Ryd. Skövdes största stadsdel. De flesta av oss är oerhört stolta över Ryd och de kvalitéer som finns här.

Ser fram emot att Barn- och utbildningsnämnden förklarar vad de menar med att namnet Ryd inte klingar positivt.

Bengt Wallin

Namnet Rydskolan klingar inte positivt, läser jag i torsdagens SLA. Har jag alltså sedan 1979 bott i en stadsdel vars namn klingar negativt?

Vi är över 6 000 invånare i Ryd. Skövdes största stadsdel. De flesta av oss är oerhört stolta över Ryd och de kvalitéer som finns här.

Ser fram emot att Barn- och utbildningsnämnden förklarar vad de menar med att namnet Ryd inte klingar positivt.

Bengt Wallin

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.