11 jun 2016 06:00

11 jun 2016 06:00

Kontrollera hastigheten!

Trafik

En stilla undran: När skall motorfordonens hastighet, de som kör mellan Resecentrum och fortsätter upp Mariestadsvägen i Skövde, kontrolleras? Alltför många håller mycket höga hastigheter, trots trafikljusen! Vi som bor här befarar att flera olyckor kan inträffa.

En bättre inkomst skulle detta ge för kommunen/staten än p-avgifterna på KSS.

Boende i området

En stilla undran: När skall motorfordonens hastighet, de som kör mellan Resecentrum och fortsätter upp Mariestadsvägen i Skövde, kontrolleras? Alltför många håller mycket höga hastigheter, trots trafikljusen! Vi som bor här befarar att flera olyckor kan inträffa.

En bättre inkomst skulle detta ge för kommunen/staten än p-avgifterna på KSS.

Boende i området

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.