11 jun 2016 06:00

11 jun 2016 06:00

Låt lärare i Skövde vara lärare!

Debatt:

Terminen går mot sitt slut och det är hektiska dagar på skolorna. Vi får många signaler från medlemmar om att det varit en tuff vår. Lärare hinner knappt att ta rast och paus.

Lärarförbundet släppte i slutet av maj en ny rapport som återigen sätter ljuset på att lärare måste få tid för just läraruppdraget. Undersökningen visar att 8 av 10 grundskollärare inte hinner med att för- och efterarbeta sin undervisning på det sätt de skulle vilja. Kringuppdragen är för många och arbetsbelastningen för hög. Högst på lärarnas lista över vad som borde hända står: minska administrationen.

Det är sorgligt nog inte första gången som vi kan visa att den administrativa bördan är för stor i lärarkåren. En smart politik är att sluta slösa med skolans viktigaste resurs och avlasta lärarna. Eleverna vinner på att lärare får tid att hinna med sin undervisning. Dessutom gör det yrket mer attraktivt – och är det något som behövs så är det fler lärare!

Politikerna både i riksdagen och här i Skövde måste göra mer här och nu för att förbättra lärarnas arbetssituation. Här är våra förslag:

• Matcha varje ny reform med resurser.

• Följ beslut om att rensa på lärares bord.

• Bygg ut elevhälsan.

• Investera i fler specialpedagoger och speciallärare.

• Anställ administrativa lärarassistenter.

• Satsa på fler socialpedagoger och skolvärdar.

• Minska bördan av nationella prov.

Lärarbristen har tagit ett fast grepp om Skolsverige. För ett år sedan kunde vi med SCB:s statistik visa att 65 000 lärare beräknas saknas 2025. Nu visar nya beräkningar från utbildningsdepartementet att 60 000 lärare saknas redan om tre år.

Det märks på skolorna. När kollegor saknas ökar arbetsbelastningen på de lärare som finns. Det går ut över kvaliteten: tiden för planering och uppföljning av lektioner är för knapp.

Vad tycker grundskolans lärare behöver hända? I Lärarförbundets nya undersökning pekar grundskollärarna ut minskad administration som det absolut viktigaste. Många, 87 procent, skulle vilja ha administrativ avlastning i form av lärarassistenter. Det är något som Sverige är sämre på i internationellt perspektiv. Enligt OECD går det 10,5 lärare per administrativ personal i Sverige, medan det internationella genomsnittet är 6,3 lärare per administrativ personal.

Hur planerar Barn och utbildningsnämnden i Skövde att minska lärarnas arbetsbelastning? Hur skulle lärarassistenter och andra yrkeskategorier kunna avlasta lärarna i vår kommun? Det är tydligt att mer måste hända för att skapa en bättre arbetssituation – både för lärarnas och elevernas skull. Att låta lärare vara lärare, i stället för administratörer, är en smart politik.

Dagens ros till alla lärare som trots att förutsättningarna inte alltid är de bästa uträttar underverk varje dag! Allt börjar med en bra lärare!

Bengt Wahlberg

Lärarförbundet

Terminen går mot sitt slut och det är hektiska dagar på skolorna. Vi får många signaler från medlemmar om att det varit en tuff vår. Lärare hinner knappt att ta rast och paus.

Lärarförbundet släppte i slutet av maj en ny rapport som återigen sätter ljuset på att lärare måste få tid för just läraruppdraget. Undersökningen visar att 8 av 10 grundskollärare inte hinner med att för- och efterarbeta sin undervisning på det sätt de skulle vilja. Kringuppdragen är för många och arbetsbelastningen för hög. Högst på lärarnas lista över vad som borde hända står: minska administrationen.

Det är sorgligt nog inte första gången som vi kan visa att den administrativa bördan är för stor i lärarkåren. En smart politik är att sluta slösa med skolans viktigaste resurs och avlasta lärarna. Eleverna vinner på att lärare får tid att hinna med sin undervisning. Dessutom gör det yrket mer attraktivt – och är det något som behövs så är det fler lärare!

Politikerna både i riksdagen och här i Skövde måste göra mer här och nu för att förbättra lärarnas arbetssituation. Här är våra förslag:

• Matcha varje ny reform med resurser.

• Följ beslut om att rensa på lärares bord.

• Bygg ut elevhälsan.

• Investera i fler specialpedagoger och speciallärare.

• Anställ administrativa lärarassistenter.

• Satsa på fler socialpedagoger och skolvärdar.

• Minska bördan av nationella prov.

Lärarbristen har tagit ett fast grepp om Skolsverige. För ett år sedan kunde vi med SCB:s statistik visa att 65 000 lärare beräknas saknas 2025. Nu visar nya beräkningar från utbildningsdepartementet att 60 000 lärare saknas redan om tre år.

Det märks på skolorna. När kollegor saknas ökar arbetsbelastningen på de lärare som finns. Det går ut över kvaliteten: tiden för planering och uppföljning av lektioner är för knapp.

Vad tycker grundskolans lärare behöver hända? I Lärarförbundets nya undersökning pekar grundskollärarna ut minskad administration som det absolut viktigaste. Många, 87 procent, skulle vilja ha administrativ avlastning i form av lärarassistenter. Det är något som Sverige är sämre på i internationellt perspektiv. Enligt OECD går det 10,5 lärare per administrativ personal i Sverige, medan det internationella genomsnittet är 6,3 lärare per administrativ personal.

Hur planerar Barn och utbildningsnämnden i Skövde att minska lärarnas arbetsbelastning? Hur skulle lärarassistenter och andra yrkeskategorier kunna avlasta lärarna i vår kommun? Det är tydligt att mer måste hända för att skapa en bättre arbetssituation – både för lärarnas och elevernas skull. Att låta lärare vara lärare, i stället för administratörer, är en smart politik.

Dagens ros till alla lärare som trots att förutsättningarna inte alltid är de bästa uträttar underverk varje dag! Allt börjar med en bra lärare!

Bengt Wahlberg

Lärarförbundet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.