11 jun 2016 06:00

11 jun 2016 06:00

Ställ ut fler soptunnor

Skräp

Läser att kommunen anser att det blivit mer skräp. Men jag vill snarare påstå att sopkärlen blivit färre. Kolla som exempelvis ”nöjesgatan” utanför Bogrens. Där står det endast två soptunnor som är väldigt små med tanke på att det är mycket folk som rör sig just på denna gatan. På SLA:s bild så ser man även att folk ändå ställt sina flaskor uppe på tunnan och inte på marken. Så om kommunen slutar att klaga och ställer ut mer tunnor så ska nog alla bli glada.

FG

Läser att kommunen anser att det blivit mer skräp. Men jag vill snarare påstå att sopkärlen blivit färre. Kolla som exempelvis ”nöjesgatan” utanför Bogrens. Där står det endast två soptunnor som är väldigt små med tanke på att det är mycket folk som rör sig just på denna gatan. På SLA:s bild så ser man även att folk ändå ställt sina flaskor uppe på tunnan och inte på marken. Så om kommunen slutar att klaga och ställer ut mer tunnor så ska nog alla bli glada.

FG

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.