11 jun 2016 06:00

11 jun 2016 06:00

Viktigt att gallra bland bibliska texter

RELIGION

Ingvar Aronsson skriver på debattsidan (SLA 10/6) om att präster och pastorer väljer att citera från Psaltaren i Gamla testamentet där ”de flesta psalmerna är böner eller hyllningar till Jahve, judendomens gud och 71 av de 150 psalmerna tillskrivs kung David (inte guds bästa barn utan känd för en mängd ogärningar!)”

Det man kan infoga i debatten är att Jahve (Jehova) är ett personnamn som judarna gav Gud. Gud gav dem inte det namnet. Gud har i själva verket inget namn, utan är ”bara” vår himmelske Fader (eller Moder eftersom Gud är lika mycket feminin som maskulin).

Kung David är visserligen ”känd för en mängd ogärningar”, men det betyder inte att alla hans psalmer är dåliga. Man får därför gallra bland psalmerna och bara använda dem som är bra och som hjälper oss att bygga upp goda relationer med Gud och våra medmänniskor.

Detta gallrande av bibliska texter måste vi lära oss att göra, för vi är så invanda att tro att allting i Bibeln är Guds ord, vilket det inte är. Samma gallrande gäller också alla andra heliga skrifter (däribland Koranen) för allting där är heller inte Guds ord.

Benny Sikter

Det man kan infoga i debatten är att Jahve (Jehova) är ett personnamn som judarna gav Gud. Gud gav dem inte det namnet. Gud har i själva verket inget namn, utan är ”bara” vår himmelske Fader (eller Moder eftersom Gud är lika mycket feminin som maskulin).

Kung David är visserligen ”känd för en mängd ogärningar”, men det betyder inte att alla hans psalmer är dåliga. Man får därför gallra bland psalmerna och bara använda dem som är bra och som hjälper oss att bygga upp goda relationer med Gud och våra medmänniskor.

Detta gallrande av bibliska texter måste vi lära oss att göra, för vi är så invanda att tro att allting i Bibeln är Guds ord, vilket det inte är. Samma gallrande gäller också alla andra heliga skrifter (däribland Koranen) för allting där är heller inte Guds ord.

Benny Sikter

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.