13 jun 2016 06:00

13 jun 2016 06:00

Låt Karl XIII förbli Sveriges siste krigarkung!

Nato

29 juli 1814 ockuperade den svenska flottan de norska Hvaleröarna. Flottan leddes av kung Karl XIII, en av Sveriges mest okända regenter. Han hade blivit kung 1809 när brorsonen Gustav IV Adolf avsattes i en militärkupp. Gamle Karl led av sviterna av en hjärnblödning, men ville ändå vara med när svenska krigsmakten tänkte tvinga in Norge i en union. Karl hade varit amiral en gång i tiden när brodern Gustav III styrde landet. Flottan leddes av kungen, men den som de facto var dess befälhavare var Johan af Puke. Karl gjorde inte mycket, men det sägs att den gamle mannen roade sig med att sticka förbipasserande med en nål under sjöfärden!

29 juli gick svenska flottan till attack. Öarna intogs trots att norrmännen sköt en hel del. Norrmännen flydde och svenskarna intog öarna till priset av tre döda. Denna sista strid där en svensk konung förde befälet slutade i svensk seger. Kriget vanns några veckor senare. Gott och väl, låt nu den gamle Karl XIII förbli den siste krigarkungen. Låt inte vår nuvarande regent Carl XVI Gustaf få den tvivelaktiga äran att bli krigarkung.

Och hur undviker vi det då? Jo vi går inte med i försvars-, eller rättare, krigsalliansen Nato! Vi har haft fred sedan 1814, visst det har varit lite si och så med neutraliteten men fred har det varit. Freden har gett oss välstånd och en ganska tryggt och harmoniskt samhälle. Det är ju lite si och så med det sistnämnda idag. Natos krigshetsare bidrar inte till tryggheten i Sverige.

En del vill att vi ska gå med i Nato. Varför? Jo de skyller på Ryssland. Utvecklingen i Ryssland har inte gått i den riktning som USA och de andra västmakterna hoppats. Det var väl lite outtalat att ryssarna skulle bli som folk i väster efter kalla kriget. Nu blev det inte så, efter en lång tid av kaos har makten samlats i en president som anser att Ryssland ska gå en annan väg än den som leder västerut. Det finns inget reellt hot att Ryssland ska börja krig mot Sverige i dagsläget. Mycket av rysshatet, tyvärr, det finns inget annat ord, handlar dels om missnöje med Putins styre, men också för att man vill få in Sverige i Nato av politiska skäl.

Sverige är ett land som är med i EU. Men kritiken mot denna överstatliga organisation är ganska stark, många vill lämna EU eller åtminstone ha EU på den nivå det är idag, inget mer inflytande till Bryssel, det räcker som det är. Men anhängarna till EU försöker då skrämmas med Putin. Ryssland statschef är farlig, gå med i Nato, lyder budskapet. Nato är de facto EU:s väpnade gren. Går Sverige med i Nato, ja då blir det svårare att lämna EU. Men går Sverige med i Nato som hetsar mot Ryssland, ökar risken för krig. Ryssarna kan ju inte gärna se på när Nato hotar dess gränser och sedan är det ett nytt kallt krig som kanske följs av ett varmt.

Så låt oss stanna utanför Nato, låt det vara fred, sluta med rysshatet. Låt Karl XIII förbli den siste krigarkungen!

Henrik Andersson

29 juli 1814 ockuperade den svenska flottan de norska Hvaleröarna. Flottan leddes av kung Karl XIII, en av Sveriges mest okända regenter. Han hade blivit kung 1809 när brorsonen Gustav IV Adolf avsattes i en militärkupp. Gamle Karl led av sviterna av en hjärnblödning, men ville ändå vara med när svenska krigsmakten tänkte tvinga in Norge i en union. Karl hade varit amiral en gång i tiden när brodern Gustav III styrde landet. Flottan leddes av kungen, men den som de facto var dess befälhavare var Johan af Puke. Karl gjorde inte mycket, men det sägs att den gamle mannen roade sig med att sticka förbipasserande med en nål under sjöfärden!

29 juli gick svenska flottan till attack. Öarna intogs trots att norrmännen sköt en hel del. Norrmännen flydde och svenskarna intog öarna till priset av tre döda. Denna sista strid där en svensk konung förde befälet slutade i svensk seger. Kriget vanns några veckor senare. Gott och väl, låt nu den gamle Karl XIII förbli den siste krigarkungen. Låt inte vår nuvarande regent Carl XVI Gustaf få den tvivelaktiga äran att bli krigarkung.

Och hur undviker vi det då? Jo vi går inte med i försvars-, eller rättare, krigsalliansen Nato! Vi har haft fred sedan 1814, visst det har varit lite si och så med neutraliteten men fred har det varit. Freden har gett oss välstånd och en ganska tryggt och harmoniskt samhälle. Det är ju lite si och så med det sistnämnda idag. Natos krigshetsare bidrar inte till tryggheten i Sverige.

En del vill att vi ska gå med i Nato. Varför? Jo de skyller på Ryssland. Utvecklingen i Ryssland har inte gått i den riktning som USA och de andra västmakterna hoppats. Det var väl lite outtalat att ryssarna skulle bli som folk i väster efter kalla kriget. Nu blev det inte så, efter en lång tid av kaos har makten samlats i en president som anser att Ryssland ska gå en annan väg än den som leder västerut. Det finns inget reellt hot att Ryssland ska börja krig mot Sverige i dagsläget. Mycket av rysshatet, tyvärr, det finns inget annat ord, handlar dels om missnöje med Putins styre, men också för att man vill få in Sverige i Nato av politiska skäl.

Sverige är ett land som är med i EU. Men kritiken mot denna överstatliga organisation är ganska stark, många vill lämna EU eller åtminstone ha EU på den nivå det är idag, inget mer inflytande till Bryssel, det räcker som det är. Men anhängarna till EU försöker då skrämmas med Putin. Ryssland statschef är farlig, gå med i Nato, lyder budskapet. Nato är de facto EU:s väpnade gren. Går Sverige med i Nato, ja då blir det svårare att lämna EU. Men går Sverige med i Nato som hetsar mot Ryssland, ökar risken för krig. Ryssarna kan ju inte gärna se på när Nato hotar dess gränser och sedan är det ett nytt kallt krig som kanske följs av ett varmt.

Så låt oss stanna utanför Nato, låt det vara fred, sluta med rysshatet. Låt Karl XIII förbli den siste krigarkungen!

Henrik Andersson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.