13 jun 2016 06:00

13 jun 2016 06:00

Visst kan man använda texterna

RELIGION

Frågan har ställts varför det väljs texter från Gamla testamentets Psaltaren vid begravningsgudstjänster i stället för texter från Nya testamentet (SLA 10/6).

Gamla testamentet framställs som tillhörande judendomen. Detta är visserligen värt en tanke, och man kan inte nog citera Nya testamentet. Men man får inte glömma att Jesus, den kristna trons innehåll och huvudperson, var jude! Själv sade han att ”frälsningen kommer från judarna”. Nya testamentet går inte att förstå utan det Gamla och kan inte skiljas från det. Och hela Bibeln vittnar om att det är samme Gud i Gamla och i Nya testamentet. Ändå är det stor skillnad: Den troende i Gamla testamentet hörde till Guds judiska folk med jordiska löften. Men den som tror på Jesus Kristus som uppenbarad i Nya testamentet får ta emot – oavsett etnisk tillhörighet – det eviga livet med en förlåtelse som förblir och han hör till Guds himmelska folk med ett löfte om en framtid i Gud Faderns närvaro.

Ska man ändå kunna använda texter från Gamla testamentet? Absolut – det är ju troende människor i alla fall, som upplever sin Gudsrelation på samma sätt: Det finns en levande Gud som inte syns, men som vill vara med i den troendes liv – ibland även på ett gudomligt obegripligt sätt. Denna erfarenhet och utmaning speglas i många av Gamla testamentets texter. Och när David nämns i insändaren som en kanske inte så lämplig författare, blir Gamla testamentets tro lika aktuell som den tro en kristen har idag. David hade fått sitt brott förlåtet! Han skriver: ”Salig är den som Herren inte tillräknar synd” (Ps 32).

Stora delar av Gamla testamentets föreskrifter för gudstjänsten hör hemma till judarnas tro och kan inte tillämpas på den kristna tron. Men milliontals människor har fått uppleva i trons vardag att Guds tilltal från Gamla testamentet är fortfarande levande och bärande.

Hans-Jörg Eckhardt

Gamla testamentet framställs som tillhörande judendomen. Detta är visserligen värt en tanke, och man kan inte nog citera Nya testamentet. Men man får inte glömma att Jesus, den kristna trons innehåll och huvudperson, var jude! Själv sade han att ”frälsningen kommer från judarna”. Nya testamentet går inte att förstå utan det Gamla och kan inte skiljas från det. Och hela Bibeln vittnar om att det är samme Gud i Gamla och i Nya testamentet. Ändå är det stor skillnad: Den troende i Gamla testamentet hörde till Guds judiska folk med jordiska löften. Men den som tror på Jesus Kristus som uppenbarad i Nya testamentet får ta emot – oavsett etnisk tillhörighet – det eviga livet med en förlåtelse som förblir och han hör till Guds himmelska folk med ett löfte om en framtid i Gud Faderns närvaro.

Ska man ändå kunna använda texter från Gamla testamentet? Absolut – det är ju troende människor i alla fall, som upplever sin Gudsrelation på samma sätt: Det finns en levande Gud som inte syns, men som vill vara med i den troendes liv – ibland även på ett gudomligt obegripligt sätt. Denna erfarenhet och utmaning speglas i många av Gamla testamentets texter. Och när David nämns i insändaren som en kanske inte så lämplig författare, blir Gamla testamentets tro lika aktuell som den tro en kristen har idag. David hade fått sitt brott förlåtet! Han skriver: ”Salig är den som Herren inte tillräknar synd” (Ps 32).

Stora delar av Gamla testamentets föreskrifter för gudstjänsten hör hemma till judarnas tro och kan inte tillämpas på den kristna tron. Men milliontals människor har fått uppleva i trons vardag att Guds tilltal från Gamla testamentet är fortfarande levande och bärande.

Hans-Jörg Eckhardt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.