14 jun 2016 06:00

14 jun 2016 06:00

Gud har ett namn

RELIGION

I en insändare i SLA den 11/6, sägs att Gud inte har något namn och att namnet Jahve gavs av judarna. Men i 2 Mos. 3:14-15 säger Gud själv att hans namn är ”Jag är”, vanligtvis skrivet som ”Jahve”, (inte Jehova). Gud säger där till Mose: ”Detta skall vara mitt namn för all framtid”. Så visst har Gud ett namn. För övrigt finns flera ”namn” på Gud i Bibeln, men det tillåter inte utrymmet att ta upp här.

Beträffande att vi skall gallra bland bibeltexterna så delas inte en sådan syn på Den Heliga Skrift varken av Jesus eller apostlarna. Jesus bekänner sig helt till Gamla Testamentets innehåll. För honom var den ”minsta prick” viktig. Hans bekännelse till hela Bibeln framgår också i Luk. 24:25-27.

Liknande respekt för Bibeln visar också Paulus; ”Varje bok i skriften är inspirerad, (inandad), av Gud och till nytta när man undervisar”. 2 Tim. 3:16.

För Jesus och apostlarna var det alltså aldrig tal om att gallra bland bibeltexterna. Men som alltid gäller det att ställa frågan: ”Förstår du det du läser”. Bibeln skall läsas i sitt sammanhang, hur Gud uppenbarar sig i historien, och tolkas i gemenskap med de heliga, Kristi kyrka. Framför allt gäller det att läsa Bibeln i ljuset av Jesu Kristi uppenbarelse, han om vilket det sägs: ”Ordet blev människa och bodde ibland oss”. Joh.1:14.

Bernt Johansson

Beträffande att vi skall gallra bland bibeltexterna så delas inte en sådan syn på Den Heliga Skrift varken av Jesus eller apostlarna. Jesus bekänner sig helt till Gamla Testamentets innehåll. För honom var den ”minsta prick” viktig. Hans bekännelse till hela Bibeln framgår också i Luk. 24:25-27.

Liknande respekt för Bibeln visar också Paulus; ”Varje bok i skriften är inspirerad, (inandad), av Gud och till nytta när man undervisar”. 2 Tim. 3:16.

För Jesus och apostlarna var det alltså aldrig tal om att gallra bland bibeltexterna. Men som alltid gäller det att ställa frågan: ”Förstår du det du läser”. Bibeln skall läsas i sitt sammanhang, hur Gud uppenbarar sig i historien, och tolkas i gemenskap med de heliga, Kristi kyrka. Framför allt gäller det att läsa Bibeln i ljuset av Jesu Kristi uppenbarelse, han om vilket det sägs: ”Ordet blev människa och bodde ibland oss”. Joh.1:14.

Bernt Johansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.