15 jun 2016 06:00

15 jun 2016 06:00

Fagerströms kärnkraftsfrossa

Energi

Att varningsklockorna har ringt ett antal gånger vad gäller kärnkraften, berör inte Fagerström det minsta. Tjernobyl, Fokushima är några exempel, där områden har smittats av radioaktivt nedfall, och dit människor inte kan flytta tillbaka på tusentals år. Avfallet, som ska lagras i berggrunden, i minst 100 000 år, nämns inte heller. Det är ju hyggligt att lämna över till kommande generationer, och vem eller vilka ska hålla koll under denna gigantiska tid?

Vad Fagerström istället gör, är att han rapar upp mängder med siffror, alltså krontal. Det är tydligen det intressanta. Några andra värderingar gäller inte.

Jonny Fagerström ingår i något som kallas svenskt landskapsskydd. Gäller det kärnkraftsolyckor också?

Conny Östling

Att varningsklockorna har ringt ett antal gånger vad gäller kärnkraften, berör inte Fagerström det minsta. Tjernobyl, Fokushima är några exempel, där områden har smittats av radioaktivt nedfall, och dit människor inte kan flytta tillbaka på tusentals år. Avfallet, som ska lagras i berggrunden, i minst 100 000 år, nämns inte heller. Det är ju hyggligt att lämna över till kommande generationer, och vem eller vilka ska hålla koll under denna gigantiska tid?

Vad Fagerström istället gör, är att han rapar upp mängder med siffror, alltså krontal. Det är tydligen det intressanta. Några andra värderingar gäller inte.

Jonny Fagerström ingår i något som kallas svenskt landskapsskydd. Gäller det kärnkraftsolyckor också?

Conny Östling

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.