15 jun 2016 06:00

15 jun 2016 06:00

Snusfientlig politik slår hårt mot glesbygden

Debatt

En snusfientlig politik kommer slå hårt mot servicehandeln. Om regeringen inför krav på neutrala förpackningar och exponeringsförbud för snus, blir konsekvenserna mycket negativa för lanthandlare på glesbygden och närlivsbutiker i förorterna. Inte minst här i Skaraborg kan nedläggningshot drabba många småbutiker, vilket innebär att viktig service försvinner för de som bor här. Det är fel väg att gå.

För lanthandlarna på glesbygden och närlivsbutikerna i storstadsförorterna är snuset en allt viktigare inkomstkälla. Med tanke på de låga marginalerna för många av dessa butiker kan inskränkningar i lönsamheten för snushandeln få omfattande negativa konsekvenser.

Den första mars i år överlämnade den så kallade tobaksdirektivsutredningen förslag till regeringen om en ny tobakspolitik. Bland annat föreslår utredarna krav på neutrala tobaksförpackningar, tillståndsplikt vid tobaksförsäljning samt exponeringsförbud i butikerna för exempelvis snusprodukter. Förslagen innebär ökade kostnader för servicehandlarna och kräver i många fall att lokalerna byggs om. Eftersom butiksytorna ofta är små kan det bli svårt att göra sådana ombyggnationer, i alla fall utan att det går ut över något annat.

Det kommer bli svårt för många butiksägare att ta igen dessa ökade kostnader. Det är inte lätt att höja priserna på övriga varor. Prisnivåerna är ofta redan markant högre än på stormarknadskedjorna. Eftersom servicebutikerna har ett så begränsat antal varor blir det dessutom svårt att sprida ut prisökningen över flera olika produkter. Istället riskerar lönsamheten att minska ännu mer för små handlare. Som ett första steg kommer man att ta bort olönsamma varor ur sortimentet och korta ned öppettiderna, men i förlängningen kan konsekvensen bli att många servicebutiker i glesbygden och storstadsförorterna tvingas lägga ned. Utöver minskade momsintäkter, färre arbetstillfällen och ökad svarthandel med cigaretter och andra tobaksvaror, kommer en sådan utveckling leda till ett sämre serviceutbud när postombudet försvinner.

Vi på Svensk servicehandel motsätter oss denna utveckling. Vi är positiva till en aktiv och seriös folkhälsopolitik. Det är legitimt att arbeta för minskat rökande, men det är oseriöst att dra alla tobaksvaror över en kam. Det finns inga forskningsresultat som visar att snusande leder till cancer eller andra allvarliga sjukdomstillstånd. De regler och lagar som finns måste vara rimliga och rationella. Vi för gärna dialog med beslutsfattare och experter kring hur tobaksförsäljningen i Sverige ska se ut, men tobaksdirektivsutredningens förslag går för långt. En så hård förbudspolitik när det gäller snus skulle slå undan fötterna för servicen i delar av landet som redan tampas med sociala utmaningar. Är det verkligen det regeringen vill?

Bengt Hedlund

vd för Svensk Servicehandel & Fast Food

En snusfientlig politik kommer slå hårt mot servicehandeln. Om regeringen inför krav på neutrala förpackningar och exponeringsförbud för snus, blir konsekvenserna mycket negativa för lanthandlare på glesbygden och närlivsbutiker i förorterna. Inte minst här i Skaraborg kan nedläggningshot drabba många småbutiker, vilket innebär att viktig service försvinner för de som bor här. Det är fel väg att gå.

För lanthandlarna på glesbygden och närlivsbutikerna i storstadsförorterna är snuset en allt viktigare inkomstkälla. Med tanke på de låga marginalerna för många av dessa butiker kan inskränkningar i lönsamheten för snushandeln få omfattande negativa konsekvenser.

Den första mars i år överlämnade den så kallade tobaksdirektivsutredningen förslag till regeringen om en ny tobakspolitik. Bland annat föreslår utredarna krav på neutrala tobaksförpackningar, tillståndsplikt vid tobaksförsäljning samt exponeringsförbud i butikerna för exempelvis snusprodukter. Förslagen innebär ökade kostnader för servicehandlarna och kräver i många fall att lokalerna byggs om. Eftersom butiksytorna ofta är små kan det bli svårt att göra sådana ombyggnationer, i alla fall utan att det går ut över något annat.

Det kommer bli svårt för många butiksägare att ta igen dessa ökade kostnader. Det är inte lätt att höja priserna på övriga varor. Prisnivåerna är ofta redan markant högre än på stormarknadskedjorna. Eftersom servicebutikerna har ett så begränsat antal varor blir det dessutom svårt att sprida ut prisökningen över flera olika produkter. Istället riskerar lönsamheten att minska ännu mer för små handlare. Som ett första steg kommer man att ta bort olönsamma varor ur sortimentet och korta ned öppettiderna, men i förlängningen kan konsekvensen bli att många servicebutiker i glesbygden och storstadsförorterna tvingas lägga ned. Utöver minskade momsintäkter, färre arbetstillfällen och ökad svarthandel med cigaretter och andra tobaksvaror, kommer en sådan utveckling leda till ett sämre serviceutbud när postombudet försvinner.

Vi på Svensk servicehandel motsätter oss denna utveckling. Vi är positiva till en aktiv och seriös folkhälsopolitik. Det är legitimt att arbeta för minskat rökande, men det är oseriöst att dra alla tobaksvaror över en kam. Det finns inga forskningsresultat som visar att snusande leder till cancer eller andra allvarliga sjukdomstillstånd. De regler och lagar som finns måste vara rimliga och rationella. Vi för gärna dialog med beslutsfattare och experter kring hur tobaksförsäljningen i Sverige ska se ut, men tobaksdirektivsutredningens förslag går för långt. En så hård förbudspolitik när det gäller snus skulle slå undan fötterna för servicen i delar av landet som redan tampas med sociala utmaningar. Är det verkligen det regeringen vill?

Bengt Hedlund

vd för Svensk Servicehandel & Fast Food

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.