16 jun 2016 06:00

16 jun 2016 06:00

För en långsiktig och hållbar skola i Skövde

Debatt

När sommaren nu står för dörren, vill vi passa på att vända oss direkt till dig som är lärare och som har ytterligare en termin med ett fantastiskt bra jobb bakom dig. Resultaten i Skövdes skolor har förbättrats och det är dig vi har att tacka för detta.

Vi är stolta över vår lärarkår och vi tar den oro som många uttrycker om högt tempo och personalbrist på största allvar. Vi som har ansvar för att skapa förutsättningar och arbetsro inom skolan i Skövde kommun kraftsamlar nu för att hitta långsiktiga och hållbara lösningar för Skövdes lärare.

Lärarbristen skenar i Sverige. Runt om i landet konkurrerar grannkommunerna med varandra om lärarna genom att bjuda över varandra lönemässigt. Det kan liknas vid hela havet stormar, men istället för att minska på antalet stolar, ställs det ut fler och fler. Och den som byter stol, höjer sin lön. Tempot ökar och i vissa kommuner är situationen helt ohållbar.

Men höj allas löner då. Hur svårt kan det vara? kanske någon undrar.

Sanningen är den att det inte finns några genvägar eller snabba lösningar på det här problemet. Att höja allas löner i ett slag är inte möjligt. Istället lägger vi nu upp en långsiktig strategi för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga och attraktiva som arbetsgivare, både i morgon och i övermorgon.

En del av den strategin handlar om lönen. Den första satsningen sker på förskollärarnas löner nu under 2016. Under 2017 är det mer avsatt i budget till löner än på mycket länge. Skövdes lärarlöner ska vara konkurrenskraftiga. I det här sammanhanget är det dock viktigt att påpeka att det är fler lärare som söker sig till Skövde än som lämnar kommunen. Sedan 2015 har 74 nya lärare kommit till Skövde kommun och 40 har sökt sig till en annan kommun.

Parallellt med en långsiktig satsning på lönerna kommer vi till hösten att bjuda in till workshops för att tillsammans diskutera hur vi kan stärka attraktiviteten i läraryrkena. Vidare visar all forskning att goda chefer och ledare är en förutsättning för att få medarbetare som trivs och utvecklas. Därför satsar vi också på chefs- och ledarskapsutveckling inom skolan.

Nästa viktiga utveckling handlar om att avlasta lärarna ifrån arbetsuppgifter som det inte nödvändigtvis måste vara en lärare som utför. Genom att satsa på bland annat serviceassistenter kan lärarnas administrativa uppgifter minskas. Arbetsbelastningen blir därmed inte lika hård samtidigt som fler människor kommer in på arbetsmarknaden. Det är en långsiktig satsning som skapar mervärden på flera sätt.

En mycket viktig pusselbit för framtiden är också att återfå lärarutbildningen till Högskolan i Skövde. Vi är alla överens om att vi behöver fler utbildade lärare i Skaraborg och det är något som vi arbetar hårt för, tillsammans med Högskolan.

Vi kan konstatera att nya tider kräver nya lösningar. Dina tankar och idéer om hur vi kan utveckla läraryrket och skolan är viktiga för oss. Vi är övertygade om att om vi jobbar tillsammans – lärare, rektorer, fackliga organisationer, tjänstemän och politiker – kommer vi gemensamt att kunna stärka och öka attraktiviteten i ett av Skövdes viktigaste arbeten.

Vi vill önska er alla en riktigt skön sommar!

Leif Walterum (C)

ordförande i arbetsgivarutskottet

Paula Bäckman (C)

ordförande i Barn och Utbildningsnämnden

Gustaf Olsson

chef sektor Barn och Utbildning

När sommaren nu står för dörren, vill vi passa på att vända oss direkt till dig som är lärare och som har ytterligare en termin med ett fantastiskt bra jobb bakom dig. Resultaten i Skövdes skolor har förbättrats och det är dig vi har att tacka för detta.

Vi är stolta över vår lärarkår och vi tar den oro som många uttrycker om högt tempo och personalbrist på största allvar. Vi som har ansvar för att skapa förutsättningar och arbetsro inom skolan i Skövde kommun kraftsamlar nu för att hitta långsiktiga och hållbara lösningar för Skövdes lärare.

Lärarbristen skenar i Sverige. Runt om i landet konkurrerar grannkommunerna med varandra om lärarna genom att bjuda över varandra lönemässigt. Det kan liknas vid hela havet stormar, men istället för att minska på antalet stolar, ställs det ut fler och fler. Och den som byter stol, höjer sin lön. Tempot ökar och i vissa kommuner är situationen helt ohållbar.

Men höj allas löner då. Hur svårt kan det vara? kanske någon undrar.

Sanningen är den att det inte finns några genvägar eller snabba lösningar på det här problemet. Att höja allas löner i ett slag är inte möjligt. Istället lägger vi nu upp en långsiktig strategi för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga och attraktiva som arbetsgivare, både i morgon och i övermorgon.

En del av den strategin handlar om lönen. Den första satsningen sker på förskollärarnas löner nu under 2016. Under 2017 är det mer avsatt i budget till löner än på mycket länge. Skövdes lärarlöner ska vara konkurrenskraftiga. I det här sammanhanget är det dock viktigt att påpeka att det är fler lärare som söker sig till Skövde än som lämnar kommunen. Sedan 2015 har 74 nya lärare kommit till Skövde kommun och 40 har sökt sig till en annan kommun.

Parallellt med en långsiktig satsning på lönerna kommer vi till hösten att bjuda in till workshops för att tillsammans diskutera hur vi kan stärka attraktiviteten i läraryrkena. Vidare visar all forskning att goda chefer och ledare är en förutsättning för att få medarbetare som trivs och utvecklas. Därför satsar vi också på chefs- och ledarskapsutveckling inom skolan.

Nästa viktiga utveckling handlar om att avlasta lärarna ifrån arbetsuppgifter som det inte nödvändigtvis måste vara en lärare som utför. Genom att satsa på bland annat serviceassistenter kan lärarnas administrativa uppgifter minskas. Arbetsbelastningen blir därmed inte lika hård samtidigt som fler människor kommer in på arbetsmarknaden. Det är en långsiktig satsning som skapar mervärden på flera sätt.

En mycket viktig pusselbit för framtiden är också att återfå lärarutbildningen till Högskolan i Skövde. Vi är alla överens om att vi behöver fler utbildade lärare i Skaraborg och det är något som vi arbetar hårt för, tillsammans med Högskolan.

Vi kan konstatera att nya tider kräver nya lösningar. Dina tankar och idéer om hur vi kan utveckla läraryrket och skolan är viktiga för oss. Vi är övertygade om att om vi jobbar tillsammans – lärare, rektorer, fackliga organisationer, tjänstemän och politiker – kommer vi gemensamt att kunna stärka och öka attraktiviteten i ett av Skövdes viktigaste arbeten.

Vi vill önska er alla en riktigt skön sommar!

Leif Walterum (C)

ordförande i arbetsgivarutskottet

Paula Bäckman (C)

ordförande i Barn och Utbildningsnämnden

Gustaf Olsson

chef sektor Barn och Utbildning

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.