17 jun 2016 06:00

17 jun 2016 06:00

Kristendomen har inte gjort sitt!

Religion

Angående insändaren med rubrik Kristendomen har gjort sitt i SLA 14/6.

Det är inte ofta som man diskuterar religion i allmänhet och kristendom i synnerhet i SLA. Men nu har det hänt. Det känns riktigt uppiggande och man kan inte låta bli att kommentera en insändare av Henrik Andersson.

Med en fet nästan krigsliknande rubrik konstateras att kristendomen har gjort sitt. Vad som menas med det är inte lätt att förstå. Men efter att ha läst insändaren får man en historiebeskrivning över vad kristendom inte är. Men ändå verkar det som om Henrik tar kristendomen på allvar, även om vi har olika uppfattningar.

Jag ska inte gå i polemik med innehållet, men synpunkterna intresserar mig eftersom kristendomen inte har gjort sitt. Ordet kristendom består av två ord; kristen och dom. Den som är kristen har en identitet. Man tillhör någon och lever i ett sammanhang och en närvaro där du med ditt liv talar om att Gud finns. Det får konsekvenser. Om någon skulle fråga mig varför jag är kristen, skulle jag nog svara: Jo, därför att jag älskar livet och vet varför. Du påstår att kristendomen har gjort sitt. Jag måste tyvärr göra dig besviken. Kristendomen har överlevt mer än 2000 år och är fortfarande en levande tro till upprättelse, befrielse och frid för mer än en miljard människor.

Det andra ordet i kristendom är dom. Dom förknippas ofta med ett juridiskt begrepp t.ex. domstol. Efter en dom blir det uppenbart vad som är rätt och fel, ibland även moraliskt vad som är gott och ont. Den kristna tron har en klar uppfattning vad som är rätt och fel, gott och ont. Så ordet passar bra och fyller sin funktion. Men om man vänder på ordet dom får man mod. Mod betyder att våga vara den man är och leva i gemenskap med Gud och människorna.

Till sist Henrik, ta gärna kontakt med mig så kan vi fortsätta samtalet.

Björn Rubenson

Angående insändaren med rubrik Kristendomen har gjort sitt i SLA 14/6.

Det är inte ofta som man diskuterar religion i allmänhet och kristendom i synnerhet i SLA. Men nu har det hänt. Det känns riktigt uppiggande och man kan inte låta bli att kommentera en insändare av Henrik Andersson.

Med en fet nästan krigsliknande rubrik konstateras att kristendomen har gjort sitt. Vad som menas med det är inte lätt att förstå. Men efter att ha läst insändaren får man en historiebeskrivning över vad kristendom inte är. Men ändå verkar det som om Henrik tar kristendomen på allvar, även om vi har olika uppfattningar.

Jag ska inte gå i polemik med innehållet, men synpunkterna intresserar mig eftersom kristendomen inte har gjort sitt. Ordet kristendom består av två ord; kristen och dom. Den som är kristen har en identitet. Man tillhör någon och lever i ett sammanhang och en närvaro där du med ditt liv talar om att Gud finns. Det får konsekvenser. Om någon skulle fråga mig varför jag är kristen, skulle jag nog svara: Jo, därför att jag älskar livet och vet varför. Du påstår att kristendomen har gjort sitt. Jag måste tyvärr göra dig besviken. Kristendomen har överlevt mer än 2000 år och är fortfarande en levande tro till upprättelse, befrielse och frid för mer än en miljard människor.

Det andra ordet i kristendom är dom. Dom förknippas ofta med ett juridiskt begrepp t.ex. domstol. Efter en dom blir det uppenbart vad som är rätt och fel, ibland även moraliskt vad som är gott och ont. Den kristna tron har en klar uppfattning vad som är rätt och fel, gott och ont. Så ordet passar bra och fyller sin funktion. Men om man vänder på ordet dom får man mod. Mod betyder att våga vara den man är och leva i gemenskap med Gud och människorna.

Till sist Henrik, ta gärna kontakt med mig så kan vi fortsätta samtalet.

Björn Rubenson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.